Seminár pre revíznych technikov - Levice, 20. 11. 2019

SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 20. novembra 2019, v Leviciach v Hoteli Astrum Laus, P. O. Hviezdoslava 5859/2A,
GPS: 48.220 °N 18.605 °E

Počet účastníkov je limitovaný.

Záväznú objednávku realizujte najneskôr do 13. 11. 2019

- poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách

- v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektorov a občerstvenie

- v prípade neúčasti poplatok nevraciame (je možné vyslať náhradníka)

- v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy

- nie sme platca DPH

Zobraziť podrobnosti o seminári

Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu (online, písomne alebo telefonicky) dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Osobné údaje požadujeme na základe oprávneného záujmu SEZ-KES.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Účasť na seminári - zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Vypredané
60,00 €
ks
Vypredané
Účasť na seminári
Dostupnosť: Vypredané
80,00 €
ks
Vypredané
Účasť na seminári - učitelia odborných škôl, členovia SKSI
Dostupnosť: Vypredané
60,00 €
ks
Vypredané