STN-online 2019 od 1.3.2019 do 29.2.2020

Prístup STN-online na obdobie od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020.
  • Služba STN-online je poskytovaná prostredníctvom portálu ÚNMS SR a SEZ-KES má prístup k tejto službe na základe zmluvy o poskytovaní služby STN-online č. 2018/700/015644/04902 uzatvorenej s ÚNMS SR, účinnej od 01. 03. 2019 do 29. 02. 2020
  • Prístup je k výberu cca 430 elektrotechnických STN (a k nim prislúchajúcim zrušeným STN).
  • Registráciu zabezpečí ÚNMS – odbor technickej normalizácie (pridelenie hesla a prístup k STN) na základe nami predloženého zoznamu.
  • Jeden prístup je možný na 1 PC a 1 notebooku. Po prihlásení sa zaregistruje príslušný PC a potom nie možné prihlásenie z iných PC. Zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení na ÚNMS SR.
  • Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dní po skončení  mesiaca.
  • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem.
  • Každú normu je možné 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je po dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia PC na internet. Pri ONLINE  pripojení PC na internet táto doba nie je obmedzená (iba trvaním zaplateného prístupu).
  • Cena za službu STN-online pre rok 2019 je stanovená vo výške 43,00 €.    
  • Podmienkou objednania prístupu je byť členom SEZ-KES, mať zaplatené členské v danom kalendárnom roku, zaslať objednávku a zaplatiť za službu najneskôr do 15. februára daného roka.
  • Pred zakúpením služby je potrebné oboznámiť sa a súhlasiť so Všeobecnými licenčnými a technickými podmienkami a Oboznámením a prehlásením používateľa služby STN-online. Tieto dva dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pri poskytovaní služby STN-online. Súhlas vyjadríte zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami a s ochranou osobných údajov" priamo v e-shope.
Ak ešte nie ste členom SEZ-KES prihláste sa za individuálneho alebo spolkového člena a po zaplatení členského si budete môcť prístup STN-online objednať.

V prípade nejasností, alebo potreby administratívnej podpory sa s dôverou obráťte na pracovníčky sekretariátu SEZ-KES v Bratislave,
Radlinského 28
tel. 02/55 56 39 38
mobil: +421 905 741 944
e-mail: sekretariat@sez-kes.sk

Dokumenty súvisiace so službou STN-online na stiahnutie:
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Dostupnosť: Vypredané
43,00 €
ks
Vypredané