STN-online 2023 od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024

Prístup STN-online na obdobie od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024.
 • Služba STN-online je poskytovaná prostredníctvom portálu ÚNMS SR a SEZ-KES má prístup k tejto službe na základe zmluvy o poskytovaní služby STN-online uzatvorenej s ÚNMS SR.
 • Prístup je k výberu cca 500 elektrotechnických STN (a k nim prislúchajúcim zrušeným STN).
 • Registráciu zabezpečí ÚNMS – odbor technickej normalizácie (pridelenie hesla a prístup k STN) na základe nami predloženého zoznamu.
 • Jeden prístup je možný na 1 PC a 1 notebooku. Po prihlásení sa zaregistruje príslušný PC a potom nie možné prihlásenie z iných PC. Zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení na ÚNMS SR.
 • Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dní po skončení  mesiaca.
 • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem.
 • Každú normu je možné 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je po dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia PC na internet. Pri ONLINE  pripojení PC na internet táto doba nie je obmedzená (iba trvaním zaplateného prístupu).
 • Súčasťou ponúkaného prístupu služby STN-online cez SEZ-KES je aj tzv. generálny súhlas na citáciu nepodstatnej aj podstatnej časti STN zahrnutých v službe STN-online 
 • Cena za službu STN-online je stanovená vo výške 55,00 €.    
 • Podmienkou objednania prístupu je byť členom SEZ-KES, mať zaplatené členské v danom kalendárnom roku, zaslať objednávku a zaplatiť za službu najneskôr do 15. februára daného roka. Pri objednaní služby po tomto termíne bude prístup umožnený do 30 dní od zaplatenia objednávky (nahlasovanie a pripájanie nových používateľov sa vykonáva 1x za mesiac).
 • V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR"), je v prípade poskytovania služby STN–online, v pozícii prevádzkovateľa - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky („ÚNMS SR") a SEZ – KES je v pozícii sprostredkovateľa. SEZ- KES zhromažďuje vo svojom e-shope pri zakúpení služby STN–online, v mene ÚNMS SR osobné údaje členov SEZ- KES, ktorí si zakúpili službu STN–online („užívatelia"), v rozsahu e-mail, meno a priezvisko, a tieto osobné údaje oznamuje ÚNMS SR, aby im sprístupnil službu STN-online. SEZ-KES tieto osobné údaje spracúva v mene ÚNMS SR, výlučne na účely poskytovania služby STN-online.
 • Pred zakúpením služby je potrebné oboznámiť sa a súhlasiť so Všeobecnými podmienkami poskytovania prístupu k službe STN-online a Oboznámením a prehlásením užívateľa služby STN-online od ÚNMS SR. Tieto dva dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pri poskytovaní služby STN-online cez e-shop SEZ-KES. Súhlas vyjadríte zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami a beriem na vedomie ochranu osobných údajov" priamo v e-shope.
Ak ešte nie ste členom SEZ-KES prihláste sa za individuálneho alebo spolkového člena a po zaplatení členského si budete môcť prístup STN-online objednať.

V prípade nejasností, alebo potreby administratívnej podpory sa s dôverou obráťte na pracovníčky sekretariátu SEZ-KES v Bratislave,
Radlinského 28
tel. 02/55 56 39 38
mobil: +421 905 741 944
e-mail: sekretariat@sez-kes.sk

Dokumenty súvisiace so službou STN-online na stiahnutie:
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Dostupnosť: Skladom
55,00 €
ks
Pridať do košíka