RO Trnava: on-line výročná členská schôdza - december 2021Pozývam Vás na on-line výročnú členskú schôdzu Regionálnej odbočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RO SEZ-KES) Trnava.

Téma: „Výročná schôdza RO SEZ-KES Trnava“

Termín: štvrtok 16.12.2021
Čas:      17:00 – 18:00 hod
Kde:     on-line cez MS Teams
Hosť:   členovia výboru RO SEZ-KES Trnava

Program:

 • Privítanie členov a funkcionárov výboru RO
 • Hlavná téma:
  • Zhodnotenie predchádzajúcich pandemických rokov z hľadiska konania schôdzí a stretávania sa
  • Návrh a schválenie možností uskutočňovania schôdzí v roku 2022
  • Návrh, voľba a schválenie tém schôdzí RO SEZ-KES Trnava na rok 2022
  • Pripomenutie a pozvanie na plánovanú 52. konferenciu SEZ-KES, Valné zhromaždenie SEZ-KES, semináre, AOP a ZOSE v roku 2022
 • Diskusia k téme
 • Novinky v SEZ-KES
 • Voľná debata
 • Poďakovanie a rozpustenie on-line výročnej schôdze
Teším sa na stretnutie
Ivan Zachar
predseda RO SEZ-KES Trnava

Na stiahnutie