RO Trnava: členská schôdza - november 2021Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej odbočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RO SEZ-KES) Trnava.

Téma: „Typy, rozdelenia, parametre, projektovanie a revízie UPS“

Termín: štvrtok 18.11.2021
Čas:      18:00 – 19:00 hod
Kde:     Ružindolská č. 14, 917 01 Trnava
Hosť:   Marcel Vojčík, ENICO spol. s.r.o., predseda RO SEZ-KES Bratislava

Program:

 • Privítanie členov a uvedenie hosťa
 • Prezentácia hosťa:
  • Informácie z oblasti projektovania a revízií UPS
  • Aké sú typy, rozdelenia a hlavné parametre UPS
  • Ako správne vykonávať merania, prehliadky a kontroly na UPS
 • Diskusia k téme
 • Záver prezentácie
 • Novinky v SEZ-KES
 • Voľná debata
 • Poďakovanie a rozpustenie schôdze
Teším sa na stretnutie
Ivan Zachar
predseda RO SEZ-KES Trnava

Na stiahnutie