RO Žilina: stretnutie - február 2022

Pozývam Vás na on-line členskú schôdzu Regionálnej odbočky Slovenského elektrotechnického zväzu – komory elektrotechnikov Slovenska (RO SEZ-KES) Žilina.
 
Téma: „Zdroje UPS nie sú len čierne skrinky v elektrickej inštalácií“
 
Termín:          utorok 08.02.2022
Čas:                16:00 – 18:00 hod
Kde:               on-line
Hosť:             Ing. Peter Švolik, A2B, s.r.o. Žilina
 
Program:
  • Privítanie členov a uvedenie hosťa
  • Prezentácia hosťa:
    • Prednáška na tému projektovania, požiadaviek na inštalácií zdrojov UPS a batériových systémov.
  • Diskusia k téme
  • Novinky v SEZ-KES
  • Voľná debata
  • Poďakovanie a rozpustenie on-line schôdze
 Organizačné pokyny:

1. Nakoľko z dôvodu aktuálnej epidemickej situácii bude členská schôdza prebiehať formou on-line stretnutia cez platformu MS Teams, podrobnejšie informácie o možnostiach pripojenia sa, ako aj samotný odkaz na stretnutie, bude zaslaný emailom, až po predbežnom potvrdení Vašej účasti na emailovú adresu za@sez-kes.sk.

Teším sa na stretnutie
 
Ing. Marcel Badáň
predseda RO SEZ-KES Žilina

 

Na stiahnutie