RO Žilina: stretnutie - september 2022

Pozývam Vás na členskú schôdzu Regionálnej podbočky Slovenského elektrotechnického zväzu – komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Žilina.
 
Téma: Energeticky management - cesta k úsporám a efektivite
 
Termín:          utorok 06.09.2022
Čas:                16:00 – 18:00 hod
Kde:               !!!POZOR ZMENA!!! Rektorát Žilinskej univerzity AULA1
Hosť:             Ing. Jaroslav Gajdoš, Elektris, s.r.o.  zastúpenie Weidmuller a Panduit
 
Program:
  • Privítanie členov a uvedenie hosťa
  • Prezentácia hosťa:
    • Prednáška na tému Energeticky management - cesta k úsporám a efektivite.
  • Diskusia k téme
  • Novinky v SEZ-KES
  • Voľná debata
  • Poďakovanie a rozpustenie schôdze
Poznánka:
Z dôvodu rekonštrukcie priestorov SOSE Žilina na ulici Komenského som musel dočasne zmeniť priestory pre účely stretnutia, aktuálne sa mi to podarilo vybaviť v Aule na Rektoráte ŽU.

Teším sa na stretnutie
 
Ing. Marcel Badáň
predseda RO SEZ-KES Žilina
 

Na stiahnutie