SEZ-KES Novinky

Reported Hype on Australian Assignment Help Revealed

Reported Hype on Australian Assignment Help Revealed

Using Australian Assignment Help If you’re searching for regulation assignment writing servicesyou may even seek out the aid of the producing experts. The assignment ought to be well prepared after the instructions and exceptional...

Nová publikácia pre elektrotechnikov

SEZ-KES v  januári 2018 vydal pre elektrotechnikov nasledovnú publikáciu: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, 6. doplnené a upravené vydanie, GAŠPAROVSKÝ, D. V šiestom upravenom a doplnenom vydaní boli v prvom rade aktualizované požiadavky v zmysle platných...

2% 2016 – poďakovanie

Vážení darcovia, naši sympatizanti. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a v mene SEZ-KES ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2016 darovali 2% z dane pre naše občianske združenie. Radi by sme touto cestou povedali,...