V dňoch 11. ÷ 13. 10. 2016  sa v areáli Výstaviska EXPO CENTER, a.s., Trenčín uskutoční 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2016. SEZ-KES na veľtrhu už tradične pripravuje pre odbornú elektrotechnickú verejnosť PANELOVÚ DISKUSIU. PD sa uskutoční v pavilóne č. 3 na poschodí dňa 13. 10. 2016 od

Čítať viac

SEZ-KES organizuje 45. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v Poprade v dňoch 9. a 10. 11. 2016, v zasadačke Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 280/3 Program 45. konferencie je určený pre: – pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike – revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP, ….. – pracovníkov v

Čítať viac

Rok 1996 sa zapísal do histórie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES) tým, že na valnom zhromaždení vo februári 1996 bola prijatá úloha, aby sa zakladali odbočky SEZ-KES v jednotlivých krajoch Slovenska. Túto úlohu sa v Nitre podarilo splniť za pomoci nadšencov z radov elektrotechnikov. Na ustanovujúcej schôdzi v roku 1996 vznikla regionálna odbočka aj

Čítať viac

Prezídium SEZ-KES a naša odbočka v B. Bystrici Vás pozýva na odborný seminár zameraný  na: Elektrické zariadenia v priestoroch s výbušnou atmosférou podľa noriem radu STN EN 60079-…. Ospravedlňujeme sa za neskoré uverejnenie informácii o tomto seminári, čo bolo spôsobené tým, že seminár sme organizovali pre predom prihlásenú skupinu z našich odbočiek  v B. Bysrici a

Čítať viac

SEZ-KES v  júni a júli 2016 vydal pre elektrotechnikov nasledovné publikácie: Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení, GAŠPAROVSKÝ, D., HANKO, T. Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie, GILIAN, F. DEKÁNEK, J. V  septembri 2016 pripravujeme 2. upravené a doplnené vydanie publikácie: Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov, KIRSCHNER, M. Publikácia „Projektovanie elektrických

Čítať viac

Prezídium SEZ-KES Vás pozýva na odborný seminár zameraný  na: Praktické skúsenosti z revízií a praktické ukážky použitia meracích prístrojov pre revízie elektr. inštalácií, elektr. spotrebičov a náradia. Seminár  sa bude konať v nasledovných termínoch  mestách: 21. 9. 2016 – Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum; 22. 9. 2016 – Banská Bystrica, Kremnička 10, Spojená škola, Aula. Odborný

Čítať viac