SEZ-KES Novinky

Týždeň vedy a techniky 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Týždeň vedy a...

INŽINIERSKA CENA 2018

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov a zriaďovatelia: Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia VYHLASUJÚ 8. ROČNÍK INŽINIERSKEJ...

ELO SYS 2018 – Nitra

V dňoch 22. ÷ 25. 5. 2018 sa v areáli Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra uskutočnil 24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2018. SEZ-KES na veľtrhu ELO SYS už tradične pripravil...

Nová publikácia pre elektrotechnikov

SEZ-KES v  januári 2018 vydal pre elektrotechnikov nasledovnú publikáciu: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, 6. doplnené a upravené vydanie, GAŠPAROVSKÝ, D. V šiestom upravenom a doplnenom vydaní boli v prvom rade aktualizované požiadavky v zmysle platných...

2% 2016 – poďakovanie

Vážení darcovia, naši sympatizanti. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a v mene SEZ-KES ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2016 darovali 2% z dane pre naše občianske združenie. Radi by sme touto cestou povedali,...