Prezídium SEZ-KES Vás pozýva na odborný seminár zameraný  na: Praktické skúsenosti z revízií a praktické ukážky použitia meracích prístrojov pre revízie elektr. inštalácií, elektr. spotrebičov a náradia. Seminár  sa bude konať v nasledovných termínoch  mestách: 21. 9. 2016 – Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum; 22. 9. 2016 – Banská Bystrica, Kremnička 10, Spojená škola, Aula. Odborný

Čítať viac

SEZ-KES organizuje v priebehu 2. polroka 2016 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Plánované termíny AOP v 2. polroku 2016 sú nasledovné:  19. 10. 2016 – Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum;  20. 10. 2016 – Nitra – Dol. Krškany, Novozámocká 179, budova VÚSAPL,

Čítať viac

V  dňoch 7. – 9. 9. 2016 sa v Bratislave koná 20. Medzinárodný veľtrh zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti, požiarnej ochrany a záchranných systémov. Bližšie informácie najde na www.securitybratislava.sk.

V dňoch 6 a 7. 4. 2016 sa konala v Bratislave 44. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 206 účastníkov a 46 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o.; Aetron s.r.o.; B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.;

Čítať viac

Dňa 6. apríla 2016 sa konalo Valné zhromaždenie SEZ-KES, ktoré okrem iného zvolilo nové prezídium SEZ-KES a kontrolnú komisiu SEZ-KES. Do prezídia boli zvolení: Ľ. Bučo, Ing. P. Filippi, Doc. Ing. D. Gašparovský, PhD., T. Hanko, Ing. Ľ. Harnoš, Ing. F. Kinčeš, Ing. K. Kolada, Ing. H. Kubeš, Ing. V. Kukučka, Ing. P. Oravec, Ing. F.

Čítať viac

SKSI a SEZ-KES v spolupráci s vysokými školami a ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v stavebníctve v rámci motivačných a podporných aktivít pre študentov technického zamerania sa rozhodli pravidelne oceňovať najlepšie a najkvalitnejšie diplomové práce. Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne

Čítať viac