Najväčšia elektrotechnická udalosť v regióne strednej Európy sa bude konať v termíne 21. – 24. 3. 2017. V halách brnianskeho výstaviska sa predstaví 600 vystavovateľov z 22 zemí sveta. TERINVEST, usporiadateľ veľtrhu očakáva 45 000 návštevníkov. Súčasťou veľtrhu bude rozsiahly sprievodný program, tvorený odbornými konferenciami, seminármi, školeniami a workshopmi na aktuálne odborné témy. V hale „V“

Čítať viac

Vážení členovia SEZ-KES, naši sympatizanti.  Aj v tomto roku sa uchádzame o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO a PO  za rok 2016. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a pritom Vám nemôžeme osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov. Preto nevieme, kto nám svoje 2%

Čítať viac

SEZ-KES Vás pozýva na 46. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. marca 2017, v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25. Program 46. konferencie je určený pre: – pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike – revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP, ….. – pracovníkov v prevádzke a

Čítať viac

Vážení užívatelia služby STN ONLINE, členovia SEZ-KES, prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska ponúka svojim platiacim členom možnosť objednať si službu „Prístup STN ONLINE k vybraným STN“ aj v nasledujúcom období, t.j. od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018. Viac o službe nájdete v menu „STN ONLINE 2017“.

SEZ-KES organizuje v priebehu 1. polroka 2017 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Plánované termíny AOP v 1. polroku 2017 sú nasledovné:    8. 2. 2017 – Trenčín, Jiráskova 5, Penzión NA SIHOTI;    8. 3. 2017 – Bratislava, Botanická 25, Hotel Družba –

Čítať viac

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:  1.    elektrotechnik – §21  2.   samostatný elektrotechnik – §22  3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie je možné

Čítať viac