SEZ-KES organizuje 47. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v Poprade v dňoch 8. a 9. 11. 2017, v zasadačke Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 280/3 Program 47. konferencie je určený pre: – pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike – revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP, ….. – pracovníkov v

Čítať viac

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:  1.    elektrotechnik – §21  2.   samostatný elektrotechnik – §22  3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie je možné

Čítať viac

SEZ-KES organizuje v priebehu 2. polroka 2017 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Plánované termíny AOP v 2. polroku 2017 sú nasledovné:   13. 09. 2017– Bratislava, Botanická 25, Hotel Družba – Kongresové a konferenčné priestory;   11. 10. 2017 – Trenčín, Jiráskova 5, Penzión NA

Čítať viac

Prezídium SEZ-KES z dôvodu neúmerných bankových poplatkov zrušilo ku dňu 27.6.2017 v Poštovej banke účet č. SK93 6500 0000 0000 2006 0123, ktorý slúžil len pre účely platenia členských príspevkov. V priebehu mesiaca mája 2017 prezídium SEZ-KES založilo na tento účel nový účet v Slovenskej sporiteľni, č. u. SK24 0900 0000 0051 2846 5328. Informáciu o spôsobe platenia členských príspevkov od

Čítať viac

S potešením Vám oznamujeme, že sme spustili nové fórum pre elektrotechnikov, kde budeme diskutovať o témach súvisiacich s elektrotechnikou. Fórum funguje na systéme phpBB a je rozdelené do viacerých kategórií. Zatiaľ funguje v testovacej prevádzke a prípadné nedostatky a chyby, alebo aj námety na zlepšenie hláste priamo administrátorovi fóra – Tiborovi Hankovi (možnosti kontaktu sú

Čítať viac

V dňoch 23. ÷ 26. 5. 2017 sa v areáli Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra uskutoční 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2017. 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS sa bude prvýkrát konať v termíne 23. – 26. 5. 2017 na výstavisku v Nitre spoločne s

Čítať viac