V dňoch 6 a 7. 4. 2016 sa konala v Bratislave 44. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 206 účastníkov a 46 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o.; Aetron s.r.o.; B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.;

Čítať viac

Dňa 6. apríla 2016 sa konalo Valné zhromaždenie SEZ-KES, ktoré okrem iného zvolilo nové prezídium SEZ-KES a kontrolnú komisiu SEZ-KES. Do prezídia boli zvolení: Ľ. Bučo, Ing. P. Filippi, Doc. Ing. D. Gašparovský, PhD., T. Hanko, Ing. Ľ. Harnoš, Ing. F. Kinčeš, Ing. K. Kolada, Ing. H. Kubeš, Ing. V. Kukučka, Ing. P. Oravec, Ing. F.

Čítať viac

SKSI a SEZ-KES v spolupráci s vysokými školami a ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v stavebníctve v rámci motivačných a podporných aktivít pre študentov technického zamerania sa rozhodli pravidelne oceňovať najlepšie a najkvalitnejšie diplomové práce. Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne

Čítať viac

Prezídium SEZ-KES Vás pozýva na odborný seminár zameraný  na: Praktické skúsenosti z revízií a praktické ukážky použitia meracích prístrojov pre revízie elektr. inštalácií, elektr. spotrebičov a náradia. Seminár  sa bude konať v nasledovných termínoch  mestách: 12. 5. 2016 – Bratislava, Botanická 25, Hotel Družba – Kongresové a konferenčné priestory; 18. 5. 2016 – Trenčín, Jiráskova 5,

Čítať viac

V termínu 10. – 13. května 2016 proběhne v PVA EXPO PRAHA Letňany další ročník průmyslových veletrhů, který je vedle veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC rozšířen o veletrh 3D technologií FOR 3D a veletrh informačních systémů pro průmysl FOR INFOSYS. Jeho nedílnou součástí je také 5. ročník mezinárodního veletrhu výroby, rozvodu a užití energie – FOR

Čítať viac

Vážení členovia SEZ-KES, naši sympatizanti. Aj v tomto roku sa uchádzame o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO a PO  za rok 2015. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a pritom Vám nemôžeme osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov. Preto nevieme, kto nám svoje 2%

Čítať viac