RP Banská Bystrica: členská schôdza - apríl 2023
POZOR! ZMENA MIESTA KONANIA!

Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Banská Bystrica

Termín: 11. apríl 2023 (utorok) o 16.00 hod
Kde:  Slovenská komora stavebných inžinierov
  Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica

  Jána Kollára 2
  974 01 Banská Bystrica

Program:

  • 15.45 - 16.00 Prezentácia účastníkov
  • 16.00 - 16.05 Otvorenie Ing. Matej Veverka 
  • 16.05 - 18.00 Prednáška: Digitalizácia a meranie elektrickej energie 


    Prednášateľ:     Martin RICHNAK, SCHNEIDER ELECTRIC
Teším sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                          Ing. Matej Veverka
                                                                                                                        predseda RP SEZ-KES Banská Bystrica

Na stiahnutie