Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám prinášali najnovšie informácie o našej činnosti, zasielali Vám novinky zo sveta elektrotechniky a informovali Vás o organizovaných podujatiach. Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu vašich kontaktných údajov ako je napríklad titul, meno, priezvisko, emailová adresa a poštová adresa či telefónne číslo. U členov sú to aj ďalšie údaje, potrebné pre spracovanie členskej agendy. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli v čo najširšom rozsahu plniť naše úlohy a poslanie záujmového združenia v odvetví elektrotechniky. Proti takémuto spracúvaniu môžete vzniesť kedykoľvek námietku a my Vám okamžite prestaneme naše informácie zasielať.
Podrobnosti o ochrane osobných údajov (o množstve, druhu a spôsobu spracúvania informácií na rôzne činnosti) si môžete preštudovať v priloženom dokumente.

Na stiahnutie