Semináre

SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 22. novembra 2019, v Trenčíne na Výstavisku Expo Center, a. s., Pavilón č. 1, na poschodí.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 21. novembra 2019, v Trenčíne na Výstavisku Expo Center, a. s., Pavilón č. 1, na poschodí.
 
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 20. novembra 2019, v Leviciach v Hoteli Astrum Laus, P. O. Hviezdoslava 5859/2A,
GPS: 48.220 °N 18.605 °E
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 17. apríla 2019, v Bratislave v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 30. mája 2019, v Banskej Bystrici v aule SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 29. mája 2019, v Prešove v Spojenej škole, Podjavorinskej 22.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 16. apríla 2019, v Bratislave v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25.
Od 60,00 €
Detail