Semináre

SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov, ktorý sa uskutoční dňa 22. septembra 2020, v Trnave v konferenčnej miestnosti Hotela IMPIQ****, B. S. Timravy 2.
Od 55,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018
, ktorý sa uskutoční dňa 23. septembra 2020, v Trnave v konferenčnej miestnosti Hotela IMPIQ****, B. S. Timravy 2.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018
, ktorý sa uskutoční dňa 14. októbra 2020, v Košiciach, Congress Hotel CENTRUM***, Južná trieda 2A, kongresová sála DARWIN.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov, ktorý sa uskutoční dňa 15. októbra 2020, v Košiciach, Congress Hotel CENTRUM***, Južná trieda 2A, kongresová sála DARWIN.
Od 55,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018
, ktorý sa uskutoční dňa 25. novembra 2020, v Lučenci v Reštaurácii Novohrad, Novohradská 322/27.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov, ktorý sa uskutoční dňa 26. novembra 2020, v Banskej Bystrici v Aule SPŠ J. Murgaša, J.M. Hurbana 6.
Od 55,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018
, ktorý sa uskutoční dňa 9. decembra 2020, v Žiline v Aule SOŠ Elektrotechnickej, Komenského 50.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na online seminár pre elektrotechnikov - URČOVANIE VONKAJŠICH VPLYVOV, ktorý sa uskutoční dňa 27. novembra 2020.
Od 25,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018
, ktorý sa uskutoční dňa 10. decembra 2020, v Bojniciach v Hoteli Pod Zámkom****, Hurbanovo námestie 2.
Od 60,00 €
Detail