Aktuality

Aktualita
Dátum publikovania: 09.06.2020
Elektromobilita a legislatíva
Elektromobilita už nie je len pojem zo Sci-fi príbehov, ale aj reálna časť nášho života, ktorá je vyžadovaná už aj legislatívne. Viete čo treba pri projektovaní novostavieb splniť, aby ste naplnili literu zákona?
Aktualita
Dátum publikovania: 19.05.2020
Automatizovaný systém žiadostí o citáciu noriem.
Od 1.4.2020 sa podľa § 14 ods. 4 písm. a) zákona žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podávajú prostredníctvom automatizovaného systému.
Aktualita
Dátum publikovania: 26.04.2020
Webináre a e-learning
Keďže nie je možné organizovať výchovno-vzdelávacie akcie prezenčnou formou, ponúkame ako náhradu možnosť elektronických seminárov.
Aktualita
Dátum publikovania: 24.04.2020
Dovolenka - 2020
Oznamujeme vám, že od 27. 4. 2020 do 7. 5. 2020 z dôvodu čerpania dovolenky nebude v prevádzke kancelária SEZ-KES.
Aktualita
Dátum publikovania: 25.03.2020
Ivan Bojna: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
V marci 2020 sme vydali novú publikáciu venovanú STN 33 2000-4-41:2019
Aktualita
Dátum publikovania: 24.03.2020
Oznam Prezídia SEZ-KES
Aktualizácia 24. 3. 2020: S ohľadom na situáciu v súvislosti s epidémiou COVID-19 Prezídium SEZ-KES ruší s okamžitou platnosťou všetky pripravované odborné podujatia až do odvolania.
Aktualita
Dátum publikovania: 18.03.2020
AOP počas krízovej situácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo opatrenie k lehotám AOP počas krízovej situácie.
Zobraziť dalšie aktuality