Aktuality

Aktualita
Nová webová stránka SEZ-KES
Vážení členovia SEZ-KES, partneri, sympatizanti, v novom roku Vám želáme veľa zdravia, šťastia spokojnosti a pracovných úspechov. Ako ste si už určite všimli, od 12. 12. 2018 používame redizajnované logo. S radosťou vám oznamujeme, že nezostalo iba pri logu a 15. 1. 2019 sme spustili aj novú verziu webovej stránky www.sez-kes.sk.
Aktualita
STN-online aj v roku 2019
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka službu sprostredkovania prístupu k elektrotechnickým normám „STN-online“  Táto služba je poskytovaná výlučne pre platiacich členov SEZ-KES
Aktualita
Plán školení, seminárov a konferencii SEZ-KES na rok 2019
Prezídium SEZ-KES v novembri 2018 prijalo nasledovný plán školení, seminárov a konferencií na rok 2019
Aktualita
STN 33 2000-6 – požiadavky článku 6.4.4.4
Medzi elektrotechnickou verejnosťou vznikajú otázky akým spôsobom zabezpečiť plnenie požiadaviek článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018...
Aktualita
Ochrana pred bleskom - stanovisko NIP
Používanie systému ochrany pred bleskom na ochranu objektov. Aktívne? Pasívne?
Aktualita
Požiadavky na vzdelanie revízneho technika
Požiadavky na vzdelanie pre získanie osvedčenia revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
Aktualita
Ponuka seminárov
Ponúkame vám možnosť odborných seminárov, ktoré môže na základe dohody zabezpečiť SEZ – KES pre záujemcov (ucelené kolektívy z firem a pod.):
Zobraziť dalšie aktuality