ZOSE

Účasť na ZOSE sa zatiaľ nedá kúpiť v e-shope.

Prihlasovať sa na školenie pre § 21 až 23 môžete zaslaním písomnej prihlášky poštou na adresu sekretariátu SEZ-KES.
V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte pracovníčky sekretariátu SEZ-KES.

Použiť môžete prihlášku na ZOSE - formát docx alebo prihlášku na ZOSE - formát pdf 
ako aj vzory lekárských posudkov o zdravotnej spôsobilosti (zamestnanec, podnikateľ) spracované podľa § 30e ods. 3 a 6 (pre kategóriu prác 1 a 2) a podľa § 30e ods. 4 (pre kategóriu prác 3 a 4) zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia … v znení neskorších zákonov

Tieto, ale aj iné dokumenty nájdete tiež cez menu Na stiahnutie.


Bližšie informácie o ZOSE