Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
18.09. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Košice, 18. 9. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
02.10. 2024
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 2. 10. 2024
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
15.10. - 17.10. 2024
ZOSE - október 2024
ONLINE školenie, skúšky individuálne 15. - 17. 10. 2024 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Udalosť
23.10. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Zvolen, 23. 10. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
06.11. - 07.11. 2024
57. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Poprad
SEZ-KES Vás pozýva na 57. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2024 v Poprade.
Udalosť
04.12. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Bratislava, 4. 12. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
05.12. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Bratislava, 5. 12. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"