Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
06.11. - 07.11. 2019
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska
SEZ-KES Vás pozýva na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2019 v Poprade v zasadačke MSÚ.
Udalosť
20.11. - 22.11. 2019
SLOVALUX 2019
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť vás pozýva na odborný seminár SLOVALUX 2019
Udalosť
20.11. 2019
Seminár pre revíznych technikov - Levice
Seminár je zameraný na obnovenie, resp. nadobudnutie praktických zručností pri revíziách elektrických inštalácii nízkeho napätia.
Udalosť
21.11. 2019
Seminár pre revíznych technikov - Trenčín
21. 11. 2019 Trenčín. Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
22.11. 2019
Seminár pre revíznych technikov II - Trenčín
Pre veľký záujem sme pridali ešte jeden termín: 22. 11. 2019 Trenčín.. Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
04.12. 2019
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - December
Bratislava – zasadačka SEZ-KES – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
Udalosť
10.12. - 12.12. 2019
ZOSE - december 2019
Bratislava – zasadačka SEZ-KES, 10. – 12. 12. 2019 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.