Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
21.05. - 24.05. 2019
ELO SYS 2019
Nitra, AGROKOMPLEX
Udalosť
22.05. 2019
Panelová diskusia - ELO SYS 2019
ELO-SYS Nitra, AGROKOMPLEX Panelová diskusia na 25. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2019
Udalosť
29.05. 2019
Seminár pre revíznych technikov - Prešov
Seminár je zameraný na obnovenie, resp. nadobudnutie praktických zručností pri revíziách elektrických inštalácii nízkeho napätia.
Udalosť
30.05. 2019
Seminár pre revíznych technikov - Banská Bystrica
30. 5. 2019 Banská Bystrica, aula SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6, Banská Bystrica. Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
11.06. - 13.06. 2019
ZOSE - jún 2019
Bratislava – zasadačka SEZ-KES, 11. – 13. 6. 2019 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Udalosť
17.09. - 19.09. 2019
ZOSE - september 2019
Bratislava – zasadačka SEZ-KES, 17. – 19. 9. 2019 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z..
Udalosť
16.10. 2019
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Bratislava – zasadačka SEZ-KES – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
Udalosť
06.11. - 07.11. 2019
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska
Poprad, zasadačka MSÚ, 6. – 7. 11. 2019 - 51. konferencia elektrotechnikov Slovenska
Udalosť
19.11. - 21.11. 2019
ZOSE - november 2019
Bratislava – zasadačka SEZ-KES, 19. – 21. 11. 2019 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Udalosť
20.11. 2019
Seminár pre revíznych technikov - Levice
20. 11. 2019 Levice. Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
1 2