Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
16.05. 2024
Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2024
16. 5. 2024 organizuje APPO SR 2. odbornú konferenciu Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2024
Udalosť
22.05. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Gbeľany, 22. 5. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
23.05. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Gbeľany, 23. 5. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
05.06. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Levice, 5. 6. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
06.06. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Levice, 6. 6. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
18.09. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Košice, 18. 9. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
19.09. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Košice, 19. 9. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
Udalosť
02.10. 2024
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 2. 10. 2024
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
15.10. - 17.10. 2024
ZOSE - október 2024
ONLINE školenie, skúšky individuálne 15. - 17. 10. 2024 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Udalosť
23.10. 2024
Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Banská Bystrica, 23. 10. 2024
Pozývame vás na monotematický seminár "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií"
1 2