Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
08.09. 2021
Seminár pre revíznych technikov Košice 8. 9. 2021
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
09.09. 2021
Seminár pre revíznych technikov Lučenec 9. 9. 2021
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
22.09. 2021
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 22. 9. 2021
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
29.09. 2021
Seminár pre revíznych technikov Žilina 29. 9. 2021
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
30.09. 2021
Seminár pre revíznych technikov Bojnice 30. 9. 2021
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
13.10. 2021
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 13. 10. 2021
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
20.10. - 22.10. 2021
Online konferencia Svetlo 2021 - 20. - 22. 10. 2021
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť tento rok organizuje svoju tradičnú konferenciu SVETLO 2021. Tento rok bude mať konferencia, vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu, formu online.