Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
17.09. - 19.09. 2019
ZOSE - september 2019
Bratislava – zasadačka SEZ-KES, 17. – 19. 9. 2019 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z..
Udalosť
16.10. 2019
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - Október
Bratislava – zasadačka SEZ-KES – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
Udalosť
06.11. - 07.11. 2019
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska
Poprad, zasadačka MSÚ, 6. – 7. 11. 2019 - 51. konferencia elektrotechnikov Slovenska
Udalosť
19.11. - 21.11. 2019
ZOSE - november 2019
Bratislava – zasadačka SEZ-KES, 19. – 21. 11. 2019 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Udalosť
20.11. 2019
Seminár pre revíznych technikov - Levice
Seminár je zameraný na obnovenie, resp. nadobudnutie praktických zručností pri revíziách elektrických inštalácii nízkeho napätia.
Udalosť
21.11. 2019
Seminár pre revíznych technikov - Trenčín
21. 11. 2019 Trenčín. Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
04.12. 2019
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - December
Bratislava – zasadačka SEZ-KES – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.