Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
06.10. - 08.10. 2020
ZOSE - október 2020
Bratislava – zasadačka SEZ-KES, 6. – 8. 10. 2020 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Udalosť
14.10. 2020
Seminár pre revíznych technikov Košice 14. 10. 2020
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
15.10. 2020
Seminár pre elektrotechnikov Košice 15. 10. 2020
Pozývame vás na seminárov pre elektrotechnikov "Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov" kde sa dozviete informácie z najnovšieho vydania normy STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-51.
Udalosť
04.11. 2020
Valné zhromaždenie 2020
Pozývame vás na riadne valné zhromaždenie 4. 11. 2020 o 16:00 v zasadačke Mestského úradu Poprad.
Udalosť
04.11. - 05.11. 2020
52. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Poprad
SEZ-KES Vás pozýva na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. a 5. novembra 2020 v Poprade v zasadačke MSÚ.
Udalosť
25.11. 2020
Seminár pre revíznych technikov Lučenec 25. 11. 2020
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
26.11. 2020
Seminár pre elektrotechnikov Banská Bystrica 26. 11. 2020
Pozývame vás na seminárov pre elektrotechnikov "Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov" kde sa dozviete informácie z najnovšieho vydania normy STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-51.
Udalosť
02.12. 2020
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - December 2020
Bratislava – zasadačka SEZ-KES – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
Udalosť
09.12. 2020
Seminár pre revíznych technikov Žilina 9. 12. 2020
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Udalosť
10.12. 2020
Seminár pre revíznych technikov Bojnice 10. 12. 2020
Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.