Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
02.02. 2022
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 2. 2. 2022
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
09.03. 2022
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 9. 3. 2022
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
15.06. - 16.06. 2022
52. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava
SEZ-KES Vás pozýva na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. a 16. júna 2022 v Bratislave.
Udalosť
15.06. 2022
Valné zhromaždenie 2022
Pozývame vás na riadne valné zhromaždenie 15. 6. 2022 o 16:00. Miesto konania: Bratislava
Udalosť
21.06. - 23.06. 2022
ZOSE - jún 2022
ONLINE školenie, skúšky individuálne 21. – 23. 6. 2022 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Udalosť
07.09. 2022
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 7. 9. 2022
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
23.11. 2022
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 23. 11. 2022
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
06.12. - 08.12. 2022
ZOSE - december 2022
ONLINE školenie, skúšky individuálne 6. – 8. 12. 2022 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.