Najbližšie udalosti Export udalostí

Udalosť
19.10. 2022
Seminár Fotovoltická elektroinštalácia - Košice, 19. 10. 2022
Pozývame vás na monotematický seminár "Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi"
Udalosť
20.10. 2022
Seminár Fotovoltická elektroinštalácia - Košice, 20. 10. 2022
Pozývame vás na monotematický seminár "Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi"
Udalosť
09.11. - 10.11. 2022
53. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Košice
SEZ-KES Vás pozýva na 53. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2022 v Košiciach
Udalosť
23.11. 2022
ONLINE Aktualizačná odborná príprava - 23. 11. 2022
Pozývame Vás na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "AOP") na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.
Udalosť
29.11. 2022
Seminár Fotovoltická elektroinštalácia - Banská Bystrica, 29. 11. 2022
Pozývame vás na monotematický seminár "Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi"
Udalosť
30.11. 2022
Seminár Elektroinštalácia v Ex prostredí - Banská Bystrica, 30. 11. 2022
Pozývame vás na monotematický seminár "Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu — návrh, montáž, kontrola"
Udalosť
01.12. 2022
Seminár Fotovoltická elektroinštalácia - Banská Bystrica, 1. 12. 2022
Pozývame vás na monotematický seminár "Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi"
Udalosť
06.12. - 08.12. 2022
ZOSE - december 2022
ONLINE školenie, skúšky individuálne 6. – 8. 12. 2022 - Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.