RP Bratislava: 5. členská schôdza - marec 2023

Dňa 15.3.2023 sa konala 5. ČS RP BA v priestoroch firmy OBO Bettermann s.r.o. na tému "ochranu pred bleskom a atmosférickým prepätím pre fotovoltiku a fotovoltické elektrárne".

Galéria