RP Bratislava: 3. členská schôdza - december 2022

Dňa 7. a 8.12.2022 sme mali tretiu členskú schôdzu v roku 2022, ktorá sa konala v priestoroch firmy OEZ.
Téma bola "Správna voľba istenia, správna voľba prúdového chrániča, AFDD a kategórie použitia prístrojov.",
ktorú nám odprednášal p. ing. Marek Šimáček.

Galéria