RO Bratislava: 1. členská schôdza - jún 2022

Prvá oficiálnu členská schôdza regionálnej odbočky SEZ-KES Bratislava (ďalej len RO SEZ-KES BA),
ktorá sa bkonala v priestoroch SPŠ-E Zochova 9 Bratislava dňa
23. 6. 2022 (štvrtok) o 17:00.
Na tejto prvej schôdzi bola prednáška o UPS záložných zdrojoch - typy, rozdelenie, kontroly, revízie, projektovanie.

Galéria