RP Levice: stretnutie - jún 2023

P O Z V Á N K A

Veľmi pekne Vás pozývam na stretnutie regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – komory elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) Levice.

Termín stretnutia: streda  21.6. 2023 

Čas: od 18:00 hod. – do cca 20:00 hod.

Kde: Prezentačná miestnosť firmy INTERHOUSE EU s.r.o., Mestský majer 1441/1, Levice

Budem rád ak potvrdíte svoju návštevu e-mailom, pretože sa lepšie pripravujú materiály, prípadne občerstvenie.

Ako hosť Ing. Ján Hronský WAGO partner na Slovensku - lektor. 

PROGRAM:

✔     Stručné predstavenie činnosti SEZ-KES, príp. čo nové v SEZ-KES...

✔     Voľná prezentácia

✔     Diskusia

✔     Záver

✔     Návrh tém stretnutí SEZ-KES Levice

✔     Medzitým, alebo pred tým kávička a debata k veciam čo zaujmú ako vždy...

 

Teším sa na vás...

     Igor Papík