05/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za máj 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-41/O1: 2018-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
 • STN EN 60445: 2018-05 (33 0160) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov.*)
 • STN EN 61400-25-5: 2018-05 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 25-5: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Skúšky zhody.*)
 • STN EN 61970-452: 2018-05 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452: Statické profily CIM prenosovej siete.*)
 • STN EN 62351-7: 2018-05 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 7: Objektové modely údajov pre riadenie siete a systémov (NSM) .*)
 • STN EN 62488-2: 2018-05 (33 4691) Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 2: Terminály na analógový prenos po vysokonapäťových vedeniach (APLC) .*)
 • TNI CLC/TR 50669: 2018-05 (33 3421) Výsledky skúmania elektromagnetického odrušenia vo frekvenčnom pásme pod 150 kHz.*)
 • STN EN 50343/A1: 2018-05 (34 1565) Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Pravidlá na inštaláciu káblov.*)
 • STN EN 50657: 2018-05 (34 1518) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Softvér na koľajových vozidlách.*)
 • STN EN 60077-1: 2018-05 (34 1510) Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 1: Všeobecné prevádzkové podmienky a všeobecné pravidlá.*)
 • STN EN 60077-2: 2018-05 (34 1510)0 Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 2: Elektrotechnické súčasti. Všeobecné pravidlá.*)
 • STN EN 60137: 2018-05 (34 8000) Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1 000 V.*)
 • STN EN 13032-2: 2018-05 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentovanie údajov pre vnútorné a vonkajšie pracovné miesta.*)
 • STN EN 50631-1: 2018-05 (36 1081) Siete na ovládanie spotrebičov pre domácnosť a spôsoby ich pripojenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky, modelovanie všeobecných údajov a neutrálne správy.*)
 • STN EN 50637: 2018-05 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti zdravotníckych lôžok pre deti.*)
 • STN EN 60081/A6: 2018-05 (36 0275) Dvojpäticové žiarivky. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 62680-1-3: 2018-05 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM.*)
 • STN EN 62841-2-17: 2018-05 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na ručné vrchné frézovačky.*)
 • STN EN 62841-3-1/A11: 2018-05 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)
 • STN EN 62841-3-14: 2018-05 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-14: Osobitné požiadavky na prenosné čističe odtokov.*)
 • STN EN 62841-3-4/A11: 2018-05 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.*)
 • STN EN 62841-3-6/A11: 2018-05 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s kvapalinovým systémom.*)
 • STN EN 62841-3-9/A11: 2018-05 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)
 • STN P CEN/TS 16931-3-2: 2018-05 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) .*)
 • STN P CEN/TS 16931-3-3: 2018-05 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN/CEFACT XML D16B.*)
 • STN P CEN/TS 16931-3-4 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-4: Prepojenie syntaxe pre faktúru UN/EDIFACT D16B.*)
 • TNI CEN/TR 16931-6 (36 9640) : 2018-05 Elektronická fakturácia. Časť 6: Výsledky testovania EN 16931-1 s ohľadom na jej praktické využitie konečným používateľom.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ