04/2020

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za apríl 2020.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 61400-12-1/AC: 2020-04 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární.*)
 • STN EN IEC 60079-19: 2020-04 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení.*)
 • STN EN 60317-0-1/A1: 2020-04 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-1: Všeobecné požiadavky. Lakovaný medený vodič kruhového prierezu.*)
 • STN EN 60317-0-3/A2: 2020-04 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0: Všeobecné požiadavky. Oddiel 3: Lakovaný hliníkový vodič kruhového prierezu.*)
 • STN EN 60851-3/A2: 2020-04 (34 7010) Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 3: Mechanické vlastnosti.*)
 • STN EN 60851-5/A2: 2020-04 (34 7010) Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 5: Elektrické vlastnosti.*)
 • STN EN IEC 60317-0-8: 2020-04 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-8: Všeobecné požiadavky. Medený vodič pravouhlého prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien, neimpregnovaný a zatavený, alebo impregnovaný živicou alebo lakom.*)
 • STN EN IEC 60317-80: 2020-04 (34 7307) Špecifikácia jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 80: Medený vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyvinylacetálom, trieda 120, s lepiacou vrstvou.*)
 • STN EN IEC 60565-2: 2020-04 (34 0881) Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Kalibrácia hydrofónov. Postupy pri nízkofrekvenčnej tlakovej kalibrácii.*)
 • STN EN IEC 60684-3-280: 2020-04 (34 6553) Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých druhov rúrok. List 280: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky, odolné proti plazivým prúdom.*)
 • STN EN IEC 60684-3-283: 2020-04 (34 6553) Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých druhov rúrok. List 283: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky na zbernicovú izoláciu.*)
 • STN EN IEC 61238-1-3/A11: 2020-04 (34 7405) Lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové káble. Časť 1-3: Skúšobné metódy a požiadavky na lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové káble na menovité napätia nad 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) skúšané na neizolovaných vodičoch.*)
 • STN EN IEC 62025-2: 2020-04 (34 5851) Vysokofrekvenčné indukčné súčiastky. Neelektrické charakteristiky a metódy merania. Časť 2: Skúšobné metódy na neelektrické charakteristiky.*)
 • STN EN IEC 62878-1: 2020-04 (34 6510) Technológia montáže zabudovaných súčiastok. Časť 1: Kmeňová špecifikácia pre substráty so zabudovanými súčiastkami.*)
 • STN EN 50083-2-4: 2020-04 (36 7211 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-4: Filtre na potlačenie rušenia signálov pracujúce v pásmach 700 MHz a 800 MHz pre príjem DTT.*)
 • STN EN 50632-2-6/A1: 2020-04 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na kladivá.*)
 • STN EN 50636-2-107/A2: 2020-04 (36 1055) Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií.*)
 • STN EN 60335-2-35/A1: 2020-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody.*)
 • STN EN 60335-2-47/A2: 2020-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly.*)
 • STN EN 60335-2-48/A2: 2020-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-48: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické grily a hriankovače.*)
 • STN EN 60335-2-49/A2: 2020-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-49: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče na udržiavanie potravín a riadu v teplom stave.*)
 • STN EN 60335-2-5/A11: 2020-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na umývačky riadu.*)
 • STN EN 60335-2-52/A12: 2020-04 (36 1055)Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu.*)
 • STN EN 60335-2-61/A11: 2020-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-61: Osobitné požiadavky na akumulačné kachle.*)
 • STN EN IEC 60118-9: 2020-04 (36 8860 Elektroakustika. Sluchové protézy. Časť 9: Metódy merania prevádzkových charakteristík sluchových protéz kostného vedenia.*)
 • STN EN IEC 60904-7: 2020-04 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 7: Výpočet korekcie spektrálneho neprispôsobenia pre meranie fotovoltických zariadení.*)
 • STN EN IEC 62209-3: 2020-04 (36 7080) Postupy merania na posúdenie špecifickej miery absorpcie pri vystavení človeka účinkom vysokofrekvenčných polí z bezdrôtových komunikačných ručných zariadení a zariadení upevnených na tele. Časť 3: Vektorové systémy založené na meraniach (Frekvenčný rozsah od 600 MHz do 6 GHz).*)
 • STN EN IEC 62885-9: 2020-04 (36 1058) Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 9: Stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie, s pohonom pojazdu alebo bez neho. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN ISO 25066: 2020-04 (36 9792) Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu systémov a softvérov a hodnotenie systémov a softvérov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Hodnotiaca správa (ISO/IEC 25066: 2016).*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-04“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ