09/2021

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za september 2021.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50131-6/A1: 2021-09 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje.*)
 • STN EN 50134-5: 2021-09 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ.*)
 • STN EN 50136-3/A1: 2021-09 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 3: Požiadavky na prijímač/vysielač prijímacieho centra.*)
 • STN EN 61400-12-1/AC3: 2021-09 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární.*)
 • STN EN IEC 61968-3: 2021-09 (33 4620) Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 3: Rozhranie pre prevádzku sietí.*)
 • STN EN IEC 62488-3: 2021-09 (33 4691) Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 3: Terminály na digitálny prenos po vysokonapäťových vedeniach (DPLC) a hybridné terminály ADPLC.*)
 • STN EN IEC 62934: 2021-09 (33 3150) Integrácia výroby energie z obnoviteľných zdrojov do siete. Termíny, definície a symboly.*)
 • STN P CLC/TS 50701: 2021-09 (33 3530) Dráhové aplikácie. Kybernetická bezpečnosť.*)
 • STN EN 62044-2/AC: 2021-09 (34 5886) Jadrá z magneticky mäkkých materiálov. Metódy merania. Časť 2: Magnetické vlastnosti pri nízkej budiacej úrovni.*)
 • STN EN IEC 61788-17: 2021-09 (34 5685) Supravodivosť. Časť 17: Merania elektronických charakteristík. Lokálna kritická prúdová hustota a jej distribúcia vo veľkoplošných supravodivých vrstvách.*)
 • STN EN 60335-1/A15: 2021-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60335-2-17/A2: 2021-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na prikrývky, podložky, podušky, návleky a podobné ohybné tepelné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-21: 2021-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody.*)
 • STN EN 60335-2-73/A11: 2021-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače.*)
 • STN EN 60350-1/A1: 2021-09 (36 1056) Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 60350-2/A1: 2021-09 (36 1056) Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 2: Varné panely. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 60400/A1: 2021-09 (36 0381) Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry.*)
 • STN EN 60601-2-63/A2: 2021-09 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-63: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti stomatologických extraorálnych röntgenových prístrojov.*)
 • STN EN 60601-2-65/A2: 2021-09 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-65: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti stomatologických intraorálnych röntgenových prístrojov.*)
 • STN EN 60838-1/A11: 2021-09 (36 0385) Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)
 • STN EN 61995-1/A11: 2021-09 (36 0572) Prístroje na pripojenie svietidiel pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 62841-3-1/A1: 2021-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)
 • STN EN 62841-3-1/A12: 2021-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)
 • STN EN 63044-1/A1: 2021-09 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 60086-1: 2021-09 (36 4110) Primárne batérie. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN IEC 60086-2: 2021-09 (36 4110) Primárne batérie. Časť 2: Fyzikálne a elektrické špecifikácie.*)
 • STN EN IEC 60086-3: 2021-09 (36 4110 Primárne batérie. Časť 3: Batérie do hodiniek.*)
 • STN EN IEC 60335-2-32: 2021-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-32: Osobitné požiadavky na masážne prístroje.*)
 • STN EN IEC 60598-2-1: 2021-09 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Stacionárne svietidlá na všeobecné použitie.*)
 • STN EN IEC 60809: 2021-09 (36 0180) Svietidlá a svetelné zdroje do cestných vozidiel. Rozmery, elektrické a svetelné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 61215-1/AC: 2021-09 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1: Skúšobné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 62040-3: 2021-09 (36 9066) Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 3: Metóda určovania požiadaviek na funkčné vlastnosti a skúšky.*)
 • STN EN IEC 63056/AC: 2021-09 (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na lítiové akumulátorové články a batérie na používanie v systémoch na akumuláciu elektrickej energie.*)
 • STN EN IEC 63327: 2021-09 (36 1058) Automatické stroje na ošetrenie podláh pre komerčné použitie. Osobitné požiadavky.*)
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-09“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ