12/2021

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za december 2021.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-8-2/A12: 2021-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie.*)
 • STN EN IEC 60445: 2021-12 (33 0160) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov.*)
 • STN EN 50546/AC: 2021-12 (34 1580) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Trojfázová externá napájacia sieť pre koľajové vozidlá.*)
 • STN EN IEC 60068-2-21: 2021-12 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-21: Skúšky. Skúška U: Pevnosť vývodov a ich integrálnych montážnych častí.*)
 • STN EN IEC 60317-84: 2021-12 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 84: Medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 200.*)
 • STN EN IEC 60404-11: 2021-12 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 11: Metódy merania izolačného odporu povrchu oceľových pásov a plechov pre elektrotechniku.*)
 • STN EN IEC 60404-6/A1: 2021-12 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 6: Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých kovových a práškových materiálov pri frekvenciách v rozsahu od 20 Hz do 100 kHz použitím vzoriek kruhového tvaru.*)
 • STN EN IEC 60652: 2021-12 (34 8205) Konštrukcie vonkajšieho elektrického vedenia. Skúšky zaťaženia.*)
 • STN EN IEC 60695-6-1: 2021-12 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 6-1: Zníženie viditeľnosti dymom. Všeobecný návod.*)
 • STN EN IEC 62153-4-15: 2021-12 (34 7012) Skúšobné metódy kovových káblov a iných pasívnych súčiastok. Časť 4-15: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Skúšobná metóda na meranie prenosovej impedancie a tlmenia tienenia alebo tlmenia spojenia pomocou triaxiálnej komory.*)
 • STN EN IEC 62153-4-7: 2021-12 (34 7012) Skúšobné metódy na kovové káble a iné pasívne komponenty. Časť 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Skúšobná metóda na meranie prenosovej impedancie ZT a tlmenia tienenia aS alebo tlmenia spojenia aC konektorov a súborov. Triaxiálna metóda rúrka v rúrke.*)
 • STN EN 12464-1: 2021-12 (36 0074) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská.*)
 • STN EN 50524: 2021-12 (36 4660) Údajový list fotovoltických striedačov.*)
 • STN EN 50632-2-14/A1: 2021-12 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky.*)
 • STN EN 50632-2-17/A1: 2021-12 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov.*)
 • STN EN 50632-2-19/A1: 2021-12 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na lamelovačky.*)
 • STN EN 50632-2-5/A1: 2021-12 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly.*)
 • STN EN 50632-3-1/A1: 2021-12 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly.*)
 • STN EN 50632-3-9/A1: 2021-12 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)
 • STN EN 62133-2/A1: 2021-12 (36 4350) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie z nich vyrobené, určené na použitie v prenosných prístrojoch. Časť 2: Lítiové systémy.*)
 • STN EN IEC 60335-2-87/A1: 2021-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-87: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia na omračovanie zvierat.*)
 • STN EN IEC 61010-2-051: 2021-12 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-051: Osobitné požiadavky na laboratórne zariadenia určené na zmiešavanie a miešanie.*)
 • STN EN IEC 61010-2-051/A11: 2021-12 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-051: Osobitné požiadavky na laboratórne zariadenia určené na zmiešavanie a miešanie.*)
 • STN EN IEC 61010-2-061: 2021-12 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-061: Osobitné požiadavky na atómové laboratórne spektrometre s tepelnou atomizáciou a ionizáciou.*)
 • STN EN IEC 61010-2-061/A11: 2021-12 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-061: Osobitné požiadavky na atómové laboratórne spektrometre s tepelnou atomizáciou a ionizáciou.*)
 • STN EN IEC 63044-4: 2021-12 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 4: Všeobecné požiadavky na funkčnú bezpečnosť výrobkov určených na zabudovanie do HBES a BACS.*)
 • STN EN IEC 63044-6: 2021-12 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Požiadavky na plánovanie a inštalovanie.*)
 Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-12“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ