Členské

Pre členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska, ktorí majú zaplatený členský príspevok, vyplývajú ďalej uvedené výhody:
  • nižšie účastnícke poplatky na odborných podujatiach organizovaných SEZ – KES (až do 30 %)
  • nižšie ceny odborných publikácií vydávaných SEZ – KES (až do 30 %)
  • možnosť objednania služby STN-online
Informácia o spôsobe platenia členského príspevku za príslušný kalendárny rok (od 1. 1. do 31. 12.)

Členský príspevok individuálneho člena určuje Valné zhromaždenia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska.

Členský príspevok spolkového člena stanovuje Prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska.

Aktuálnu výšku členského príspevku nájdete v eshope.

Možnosti úhrady členského príspevku (postupujte podľa pokynov v e-shope):
  • online kartou
  • online internetbankingom
  • prevodným príkazom

Žiadame Vás o úhradu členského príspevku najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roku.  
Povinnosť uhradiť členský príspevok v stanovenej lehote vyplýva zo schválených Stanov SEZ – KES (čl. III, ods. 11d a 11g).

Zaplatiť členské           Zaregistrovať sa za člena SEZ-KES