Publikácie

Ponuka publikácií SEZ-KES

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska vydáva a ponúka publikácie pre elektrotechnikov.
 

Názov publikácie

Cena

platiaci člen
SEZ-KES
a školy

nečlen SEZ-KES
(neplatiaci člen)

1.

GAŠPAROVSKÝ, D.: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – 6. vydanie (1/2018)

14,00 €

18,50 €

2.

GAŠPAROVSKÝ, D., HANKO, T.: Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení. (06/2016)

18,00 €

25,00 €

3.

GILIAN, F.; DEKÁNEK, J.: Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie. (07/2016)

6,00 €

9,00 €

4.

KIRSCHNER, M.: Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie. (09/2016)

7,00 €

10,00 €

5.

BOJNA, I.: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. (10/2007)

2,00 €

2,50 €

6.

SMOLA, A.; VANEK, R.: Navrhovanie osvetlenia športovísk v náväznosti na technické normy. (09/2006)

2,50 €

3,50 €

7.

PNE 33 2102 – Bezpečnostné pravidlá pre obsluhu a prácu na elektr. inštaláciách elektrárni a teplárni. (03/2007)

3,00 €

4,00 €

8.

OBO Bettermann:  Systém vonkajšej ochrany pred bleskom – Montážne detaily typových riešení, vonkajšej ochrany pred bleskom, uzemnenia  a vyrovnania potenciálov. (2017)

27,00 €

30,00 €


Publikácie je možné zakúpiť cez e-shop, alebo osobne v úradných hodinách
pondelok – piatok v čase 08,00 – 14,00 hodine – okrem prestávky na obed v čase od 12,00 – 12,30 hod.
na prezídiu SEZ – KES, Radlinského 28, Bratislava.

Platiaci člen má nárok na kúpu 1 ks z každej publikácie za zníženú cenu.

V prípade odberu viacerých kusov z jednej publikácie poskytujeme zľavy pre všetky publikácie okrem publikácie č. 8:

  • 5 – 10 ks……zľava 5%
  • 11 – 20 ks…..zľava 10%
  • 21 – 40 ks…..zľava 15%
  • 41 a viac ks…zľava 20%
Zľava sa vzťahuje na štandardné ceny (cena pre nečlenov). Pre uplatnenie zľavy kontaktujte sekretariát SEZ-KES. 

Objednané publikácie Vám zašleme podľa vášho výberu v e-shope. K cene publikácií účtujeme balné a poštovné.

Pri objednávke publikácií nad 100,- € je balné a poštovné zadarmo.

Zakúpiť publikácie