Publikácie

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska vydáva a ponúka publikácie pre elektrotechnikov:
Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov
autor: Milan Kirschner
3. vydanie – august 2021

ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
autor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
8. vydanie – marec 2023

Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií trochu inak
autori: Ing. František Gilian, Ing. Viliam Fusek
1. vydanie – marec 2021

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia

autor: doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.
2. vydanie – február 2023

Teoretické základy a praktické merania pre revíznych technikov
autor: Ing. Michal Sahuľ
1. vydanie - november 2019  

Systém vonkajšej ochrany pred bleskom
Montážne detaily typových riešení vonkajšej ochrany pred bleskom, uzemnenia a vyrovnania potenciálov

autor: OBO Bettermann s.r.o.
vydanie – júl 2017

Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení
autori: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Tibor Hanko
1. vydanie - jún 2016 

PNE 33 2102 Bezpečnostné pravidlá pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách elektrární a teplární
Podniková norma energetiky
vydanie - marec 2007

Navrhovanie osvetlenia športovísk v nadväznosti na technické normy
autori: Ing. Radoslav Vanek, prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
1. vydanie - september 2006

Publikácie je možné zakúpiť cez e-shop alebo osobne na sekretariáte SEZ-KES, Radlinského 28, Bratislava v úradných hodinách:
pondelok – piatok v čase 08,00 – 14,00 hod. – okrem prestávky na obed v čase od 12,00 – 12,30 hod.

Platiaci člen má nárok na kúpu 1 ks z každej publikácie za zníženú cenu.

V prípade odberu viacerých kusov z jednej publikácie poskytujeme individuálne zľavy. Pre bližšie informácie kontaktujte sekretariát SEZ-KES. 

Objednané publikácie Vám zašleme podľa vášho výberu v e-shope. K cene publikácií účtujeme balné a poštovné.

Pri objednávke publikácií nad 100,- € je balné a poštovné zadarmo.

Zakúpiť publikácie