STN-online

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska
ponúka službu sprostredkovania prístupu k elektrotechnickým normám „STN-online“. 
Táto služba je poskytovaná výlučne pre platiacich členov SEZ-KES.

 • Služba STN-online je poskytovaná prostredníctvom portálu ÚNMS SR a SEZ-KES má prístup k tejto službe na základe zmluvy o poskytovaní služby STN-online uzatvorenej s ÚNMS SR.
 • K dispozícii je viac ako 500 elektrotechnických STN podľa zoznamu SEZ-KES (a k nim prislúchajúcim zrušeným STN).
 • Prístup je aktívny vždy od 1. marca do konca februára nasledujúceho roka.
 • Registráciu zabezpečuje ÚNMS – odbor technickej normalizácie (pridelenie hesla a prístup k STN) na základe nami predloženého zoznamu.
 • Jeden prístup je možný na 2 zariadeniach (PC, NB, tablet telefón - 1 hlavné, 1 záložné). Po prihlásení sa zaregistruje príslušné zariadenie a potom nie možné prihlásenie z iných zariadení. Zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení na ÚNMS SR.
 • Súčasťou ponúkaného prístupu služby STN-online cez SEZ-KES je aj tzv. generálny súhlas na citáciu nepodstatnej aj podstatnej časti STN zahrnutých v službe STN-online. 
 • Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci.
 • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem.
 • Každú normu je možné 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je iba s ONLINE pripojením zariadenia na internet. 
 • Súčasťou ponúkaného prístupu služby STN-online cez SEZ-KES je aj tzv. generálny súhlas na citáciu nepodstatnej aj podstatnej časti STN zahrnutých v službe STN-online 
 • Podmienkou objednania prístupu od 1. marca je byť členom SEZ-KES, mať zaplatené členské v danom kalendárnom roku a zaplatiť za službu najneskôr do 15. februára daného roka. Pri objednaní a zaplatení po tomto termíne budú prístupy aktivované v mesačných periódach až do vypredania všetkých objednaných prístupov na daný rok.
 • Ak ste členom SEZ-KES a máte záujem, zakúpte si prístup „STN-online“ v našom eshope.
 • Zoznam aktuálnych STN nájdete v eshope a v časti Na stiahnutie
 • Ak ešte nie ste členom SEZ-KES, prihláste sa za individuálneho alebo spolkového člena a po zaplatení členského si budete môcť prístup STN-online objednať.
 •  V prípade ďalších otázok kontaktujte sekretariát SEZ-KES v Bratislave, Radlinského 28, mobil: +421 905 741 944,  +421 903 583 515, e-mail: sekretariat@sez-kes.sk
Dokumenty súvisiace so službou STN-online na stiahnutie:
 
Zakúpiť STN-online        Zaplatiť členské        Zaregistrovať sa za člena SEZ-KES