RP Nitra: stretnutie - október 2022

Členská schôdza regionálnej pobočky SEZ-KES Nitra.
Regionálna pobočka SEZ-KES Nitra vás pozíva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 19. 10. 2022 o 15:00 hod. v priestoroch KD Kynek.
V rámci stretnutia sa bude prezentovať firma LEGRAND s témou "Modulárne istenie nn".

J. Husák 
predseda RP SEZ-KES Nitra