Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

autor: doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.

2. vydanie – február 2023

V máji 2019 bola vydaná norma STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Táto norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2007 a jej anglickú verziu z februára 2018 v celom rozsahu.

Ponúkame vám 2. upravené vydanie úspešnej publikácie.

Aktuálne vydanie tejto najdôležitejšej bezpečnostnej normy z oblasti elektrických inštalácií nízkeho napätia prinieslo viaceré nové alebo modifikované ustanovenia zodpovedajúce súčasným poznatkom v oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ako aj dosiahnutému stavu vo vývoji konštrukcií ochranných a meracích zariadení.

Táto príručka prináša predovšetkým informácie o požiadavkách na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nízkeho napätia  podľa STN 33 2000-4-41: 2019.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
– zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Skladom
19,00 €
ks
Pridať do košíka
Dostupnosť: Skladom
25,50 €
ks
Pridať do košíka
– zľavnená: učiteľ, študent, člen SKSI
Dostupnosť: Skladom
19,00 €
ks
Pridať do košíka