Regionálna pobočka Lučenec

Terézia Vargová
Terézia VARGOVÁ
predsedníčka regionálnej pobočky Lučenec
mobil: +421 905 942 065
e-mail: lc@sez-kes.sk