Regionálna pobočka - Trenčín

Ing. Helena HORŇÁKOVÁ
predsedníčka regionálnej pobočky Trenčín
mobil: +421 903 791 489
e-mail: tn@sez-kes.sk