RO Žilina: stretnutie - september 2020Pozývam Vás na stretnutie Regionálnej odbočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RO SEZ-KES) Žilina.

Téma: „Teoretické základy a praktické merania pre revíznych technikov“
Termín: utorok 8. 9. 2020 Čas: 16:00 – 18:00 hod
Kde: SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina
Hosť: Ing. Michal Sahúľ, člen prezídia SEZ-KES a autor úspešnej publikácie SEZ-KES „Teoretické základy a praktické merania pre revíznych technikov"

Program:

  • Novinky SEZ-KES
  • Diskusia
  • Prezentácia hosťa
Organizačné pokyny:

1. Pred vstupom do budovy SOŠ Elektrotechnickej prosím nasadiť ochranné rúško alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest (šatka, šál a pod.)

2. Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu rúk

3. V miestnosti stretnutia RO SEZ-KES Žilina dodržujte sociálny odstup.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie Vás budem o postupe stretnutia priebežne informovať.


Teším sa na Vašu účasť.
Marcel Badáň, predseda RO SEZ-KES Žilina

Na stiahnutie