52. konferencia a Valné zhromaždenie SEZ-KES 2021 - informácia

Na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a s tým súvisiacimi vyhlásenými opatreniami MZ SR a ÚVZ SR, Prezídium SEZ-KES na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o

presunutí 52. konferencie na rok 2022
a
 zrušení Valného zhromaždenia.

Termín 52. konferencie a nového VZ bude oznámený v dostatočnom predstihu v súlade so stanovami.