52. konferencia a Valné zhromaždenie SEZ-KES 2021 - informácia

Aktualizácia 30. 11. 2021

Na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a s tým súvisiacimi vyhlásenými opatreniami MZ SR a ÚVZ SR, Prezídium SEZ-KES na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o

presunutí 52. konferencie na rok 2022
a
 zrušení Valného zhromaždenia.


52. konferencia elektrotechnikov Slovenska sa bude konať 15. a 16. júna 2022 v Bratislave.

Valné zhromaždenie sa bude konať po skončení prvého dňa konferencie o 16:00.


Presné miesto a program budú včas oznámené v súlade so stanovami SEZ-KES.