Aktuality

Aktualita
Dátum publikovania: 08.10.2021
52. konferencia a Valné zhromaždenie SEZ-KES 2021 - informácia
Na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie Prezídium SEZ-KES na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o presunutí 52. konferencie na rok 2022 a o zrušení Valného zhromaždenia. Termín nového VZ bude včas oznámený.
Aktualita
Dátum publikovania: 14.09.2021
Eaton On-line Tour 2021
Spoločnosť Eaton Electric Vás srdečne pozýva na ďalšie zaujímavé a podnetné online školenia v rámci Eaton On-line Tour.  
Aktualita
Dátum publikovania: 13.09.2021
Používanie STN
V rámci spolupráce s ÚNMS SR sme vytvorili video na propagáciu používania noriem a podpory pri ich tvorbe.
Aktualita
Dátum publikovania: 06.08.2021
Valné zhromaždenie SEZ-KES 2021 - informácia
Pozývame vás na riadne valné zhromaždenie 10. 11. 2021 o 16:00. Miesto konania: Technická univerzita Košice, Aula MAXIMA, Letná 5, Košice.
Aktualita
Dátum publikovania: 02.07.2021
Semináre pre revíznych technikov 2021
SEZ-KES pokračuje po nútenej prestávke s organizovaním monotematických seminárov pre revíznych technikov. Tento raz v Košiciach, Lučenci, Žiline a Bojniciach.
Aktualita
Dátum publikovania: 01.07.2021
Dovolenka 2021_júl
Oznamujeme vám, že sekretariát SEZ-KES bude v termíne 12. - 23. 7. 2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
Aktualita
Dátum publikovania: 26.05.2021
26.05. 2021
Nová ATN® 004 – Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia
Vypínanie dodávky elektrickej energie pri požiari – príručka pre hasičov, projektantov, zhotoviteľov a investorov
Aktualita
Dátum publikovania: 21.04.2021
Zmena vo vydávaní osvedčení
Od 1. apríla 2021 je zmena vo vydávaní osvedčení pre vyhradené technické zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.
Aktualita
Dátum publikovania: 20.04.2021
20.04. 2021
Ing. Emil Širůček - in memoriam
So zármutkom sme prijali oznámenie, že nás dňa 9. 4. 2021 navždy opustil Ing. Emil Širůček, ktorý bol predstaviteľom jedného z našich významných obchodných partnerov.
Aktualita
Dátum publikovania: 20.04.2021
Nová ATN® 010 – elektromobilita v budovách
15. 4. 2021 po niekoľkých mesiacoch prípravy APPO v skupine odborníkov vydala novú ATN® 010 Bezpečnostné aspekty elektromobility. Garáže v bytových a nebytových budovách s parkovacími miestami s infraštruktúrou pre elektromobily.
1 2 3 4 5 6 7 8