Darujte nám 2 % za rok 2018

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska (ďalej len „SEZ – KES“) je dobrovoľné  občianske združenie fyzických a právnických osôb, pracujúcich v oblasti elektrických zariadení.

Cieľom činnosti SEZ – KES je okrem iného:
1.       pomáhať svojim členom všestranne rozvíjať a zdokonaľovať svoju odbornú zdatnosť v oblastielektrických zariadení,
2.       zabezpečovať vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
3.       vydávať odborné publikácie,
4.       plniť úlohy v oblasti technickej normalizácie,
s pôsobnosťou na celom území SR.

SEZ – KES je financovaný iba z členských príspevkov, z prostriedkov získaných organizovaním školení, seminárov, konferencií a z odbornej publikačnej činnosti.

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte svoje 2 % dane z príjmu, tak ich prosím darujte nášmu združeniu „SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA“, ktoré je  zapísané v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 349/2018 na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Nemalo by Vám byť jedno, či Vaše 2 % (3 %) dane z príjmu za rok 2018 zostanú v štátnej pokladnici, alebo poputujú v prospech SEZ – KES. Nič Vás to nestojí. Nám však môžete pomôcť.

Naše identifikačné údaje potrebné pre poskytnutie podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018 sú nasledovné:
Názov združenia: SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ –
KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
Sídlo: 811 07  Bratislava,  Radlinského č. 28
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30778603


Pre pomoc pri Vašom rozhodovaní Vám ponúkame podrobný popis postupu a potrebné tlačivá:
  1. Postup krokov pre právnické osoby
  2. Postup krokov pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie samostatne
  3. Postup krokov pre zamestnancov, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ
  4. POTVRDENIE o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti
  5. VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  6. Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  7. Časové lehoty
Príslušnosť k daňovému úradu, na ktorý je potrebné poslať „Vyhlásenie ...“ a „Potvrdenie ...“, je možne zistiť na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR.

Ak máte záujem dozvedieť sa o tejto problematike viac, pozrite si internetovú stránku www.rozhodni.sk, kde nájdete podrobné informácie o tom, ako nám venovať časť svojich daní.

Ďakujeme – prezídium SEZ – KES

Bratislava, 27. 01. 2019

Dokumenty na stiahnutie