Hodnotenie 50. konferencie

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizoval v Bratislave v dňoch 27. – 28. 3. 2019 jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska.

Záštitu nad 50. konferenciou prevzal Národný inšpektorát práce.

Generálnym partnerom konferencie bola spoločnosť: OBO BETTERMANN s.r.o. Pezinok.

Partneri konferencie: Schneider Electric Slovakia spol. s r.o. Bratislava a Schrack Technik s.r.o. Bratislava.

Mediálni partneri: HMH s.r.o. Bratislava a FCC PUBLIC s.r.o. Praha.

Konferencie sa zúčastnilo celkom 274 účastníkov a 49 vystavovateľov (BUČO, s.r.o., Schneider Electric Slovakia spol. s r.o., ZTS Elektronika SKS s.r.o., ABB, s.r.o., OBO BETTERMANN s.r.o., AMI spol. s r.o., ILLKO, s.r.o., HAKEL spol. s r.o., VUKI a.s., Eaton Electric s.r.o., SALTEK Slovakia s.r.o., Finder CZ, s.r.o., SYVA, spol. s r.o., MICRONIX, s.r.o., LIGHT Spectrum s.r.o., A2B, s.r.o., PowerGrid, s.r.o., Legrand Slovensko, s.r.o., Megger s.r.o., SEZ DK a.s., URMET s.r.o. - o.z., KIWA sk, s.r.o., OEM Automatic, s.r.o., B.E.G. BrückElectronic CZ s.r.o., STRADER s.r.o., Generi s.r.o. – Slovensko, OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., ELEKTRIS s.r.o., Lidokov, výrobní družstvo, SCAME-SK, s.r.o., ELV PRODUKT a.s. Senec, Applipower, s.r.o., Aetron s.r.o., HASMA s.r.o., KOPOS Slovakia s.r.o., Slovenská inovačná a energetická agentúra, EPM Elektrobečov s.r.o., LEDVANCE s.r.o., Schrack Technik s.r.o., High Energy s.r.o., TRACON SLOVAKIA s.r.o., FENIX Slovensko s.r.o., DTW, s.r.o., LP-AXIS, s.r.o., SLOS s.r.o., ŠTOR CAD GRAITEC s.r.o., Smart Light s.r.o., a CabMatelectro s.r.o.)

Program konferencie bol zameraný na aktuálne otázky v oblasti elektrotechniky, informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov a ďalšie zaujímavé témy pre širokú odbornú elektrotechnickú verejnosť.

Sprievodný program konferencie: Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh jubilejnej 50. konferencie elektrotechnikov Slovenska.
 
Prezídium SEZ-KES