Izokeraunická mapa SR

Na základe dohody so Slovenským hydrometeorologickým ústavom zverejňujeme informáciu o počte búrkových dní na Slovensku - izokeraunickú mapu potrebnú pre výpočet manažmentu rizika podľa STN EN 62305-2.
Mapa bola uvrejnená v Klimatickom atlase Slovenska v roku 2015 (Klimatický atlas Slovenska • Climate Atlas of Slovakia. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015, ISBN 978-80-88907-91-6) a spracované je obdobie rokov 1965 – 2010.
Izokeraunická mapa SR
101 Bratislava I
102 Bratislava II
103 Bratislava III
104 Bratislava IV
105 Bratislava V
106 Malacky
107 Pezinok
108 Senec
201 Dunajská Streda
202 Galanta
203 Hlohovec
204 Piešťany
205 Senica
206 Skalica
207 Trnava
301 Bánovce nad Bebravou
302 Ilava
303 Myjava
304 Nové Mesto nad Váhom
305 Partizánske
306 Považská Bystrica
307 Prievidza
308 Púchov
309 Trenčín
401 Komárno
402 Levice
403 Nitra
404 Nové Zámky
405 Šaľa
406 Topoľčany
407 Zlaté Moravce
501 Bytča
502 Čadca
503 Dolný Kubín
504 Kysucké Nové Mesto
505 Liptovský Mikuláš
506 Martin
507 Námestovo
508 Ružomberok
509 Turčianske Teplice
510 Tvrdošín
511 Žilina
601 Banská Bystrica
602 Banská Štiavnica
603 Brezno
604 Detva
605 Krupina
606 Lučenec
607 Poltár
608 Revúca
609 Rimavská Sobota
610 Veľký Krtíš
611 Zvolen
612 Žarnovica
613 Žiar nad Hronom
701 Bardejov
702 Humenné
703 Kežmarok
704 Levoča
705 Medzilaborce
706 Poprad
707 Prešov
708 Sabinov
709 Snina
710 Stará Ľubovňa
711 Stropkov
712 Svidník
713 Vranov nad Topľou
801 Gelnica
802 Košice I
803 Košice II
804 Košice III
805 Košice IV
806 Košice - okolie
807 Michalovce
808 Rožňava
809 Sobrance
810 Spišská Nová Ves
811 Trebišov