Nová ATN® 010 – elektromobilita v budovách

Po niekoľkých mesiacoch prípravy APPO v skupine odborníkov, v ktorej mali zastúpenie aj naši členovia, vydala 15. 4. 2021 novú ATN® 010 Bezpečnostné aspekty elektromobility. Garáže v bytových a nebytových budovách s parkovacími miestami s infraštruktúrou pre elektromobily.

Bližšie info a aj norma na stiahnutie je na stránkach APPO.
 

Galéria