Nový portál noriem STN-online

Informácia k novému portálu noriem

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spustil dňa 10.7.2023 nový portál noriem.

Pre zobrazenie stiahnutých noriem z nového portálu noriem bude potrebná inštalácia prehliadača Safeguard Secure Viewer od firmy LOCKLIZARD

Súčasťou nového portálu noriem sú podrobné návody ako si nainštalovať prehliadač Safeguard Secure Viewer, a ako si otvárať STN a TNI prostredníctvom nového prehliadača. 

Technická podpora po spustení nového portálu funguje tak ako doteraz.

V prípade otázok kontaktujte priamo ÚNMS SR na: shop_pdf@normoff.gov.sk.

STN a TNI, ktoré máte stiahnuté na Váš pevný disk v súčasnej ochrane plug-in FileOpen si do konca roku 2023 budete vedieť naďalej otvárať prostredníctvom softvéru Adobe Reader.