Oznámenie APPO SR o príprave ATN® 013

Na základe podnetov, ktoré vyplynuli zo záverov online konferencie Protipožiarna ochrana budov a stavieb v roku 2022
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č. 4/2021
o príprave novej ATN® 013 Požiarne zariadenia a ich súčinnosť vo vzťahu k súčasným poznatkom rozvoja stavu techniky.
Záujemcovia o spoluprácu na príprave tejto novej ATN® sa môžu prihlásiť do pracovnej skupiny podľa inštrukcií uvedených v oznámení.

Oznámenie vestníka APPO SR č. 4/2021