Používanie STN


Video vzniklo v spolupráci s ÚNMS SR na propagáciu používania noriem a spolupráce na ich tvorbe.

Ponúka odpoveď na dve základné otázky z pohľadu elektrotechnikov:

Prečo sú technické normy pre vás dôležité?

Prečo je potrebné sa aktívne zapájať do činností z oblasti technickej normalizácie?