STN 33 2000-4-41 v slovenčine

ÚNMS vydal 1. 3. 2019 dlho očakávanú základnú bezpečnostnú normu pre elektrotechnikov STN 33 2000-4-41: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v slovenčine. 

Táto norma patrí k povinnému čítaniu pre každého elektrotechnika. Je v nej prevzatý európsky harmonizačný dokument HD 60364-4-41:2017 doplnený o viaceré národné poznámky, články a prílohy. Obsahuje viacero zmien oproti predchádzajúcemu vydaniu normy z roku 2007. Táto sa môže súbežne s novým vydaním používať do 7. 7. 2020. 

Celé znenie normy si môžete stiahnuť cez našu službu STN-online.