Valné zhromaždenie 2024


Dňa 13. 3. 2024 o 16:00 hod. v Kongresovej sále Hotela Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava sa uskutoční

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEZ-KES.

Valné zhromaždenie sa uskutoční po ukončení prvého dňa 56. konferencie elektrotechnikov Slovenska.
Účasť na valnom zhromaždení nie je podmienená účasťou na 56. konferencii SEZ-KES.

Podrobnosti o valnom zhromažde a pozvánka na stiahnutie

Členovia SEZ-KES môžu Prezídiu SEZ-KES posielať svoje návrhy na doplnenie programu Valného zhromaždenia do 13. 12. 2023.
 

S pozdravom


Ing. Vladimír Vránsky
prezident