Webináre a e-learning

Vážení členovia SEZ-KES,
v súčasnej dobe, keď v snahe zabrániť šíreniu korona vírusu boli utlmené (zrušené) všetky odborné akcie hromadného charakteru, viaceré spoločnosti
siahli po novom spôsobe vzdelávania s využitím siete internet a organizujú vzdelávacie aktivity formou webinárov.

SEZ-KES v snahe priblížiť vzdelávacie aktivity v elektrotechnike svojim členom bude priebežne uverejňovať na svojej webovej stránke www.sez-kes.sk
informácie od našich obchodných partnerov o ich vzdelávacích aktivitách. Zároveň budeme tieto ponuky posielať elektronicky ako directmail na Vaše e-mailové adresy.

Sledujte rubriku Najbližšie udalosti na našej webovú stránke a Vaše emailové schránky, dozviete sa viac o pripravovaných vzdelávacích aktivitách elektrotechnických spoločností.

Dúfame, že aj takto prispejeme k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu elektrotechnikov na Slovensku.
Budeme radi, ak nám zachováte Vašu priazeň.