51. konferencia

Požiadavky na elektroinštalácie z pohľadu HAZZ a príčiny vzniku požiarov spôsobených elektrickými zariadeniami - Ing. Viliam ANDRIŠOV 986,04 KB Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov - doc. Ing. Ivan BOJNA 615,09 KB Požiarne prestupy a upchávky. Návrh, realizácia a rozpočtovanie v nadväznosti na platnú legislatívu - Ing. Jozef DAŇO 756,32 KB Smart osvetlenie v (inteligentných) mestách - doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., Ing. Peter JANIGA 1,73 MB STN EN ISO 14119: bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013) - Ing. Jan HOMOLA 3,38 MB Požiadavky na výkon odborných činností v elektrotechnike z pohľadu orgánu dozoru - Ing. Michal HORŇAK 272,48 KB Praktické poznatky z revízií elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia - Ing. Rudolf HUNA, Ing. Karel JANEČEK 1,6 MB Meranie pri kusových skúškach rozvádzačov STN EN 61439-1 - Ing. Leoš KOUPÝ 926,49 KB Elektromagnetická kompatibilita v domoch a bytoch – strašiak alebo nutnosť? Požiadavky na elektronické systémy - Ing. Edmund PANTŮČEK 333,06 KB Smart verejné osvetlenie – skúsenosti na slovensku (viac ako 300 svetelných bodov). Najnovšie trendy – Honk Kong, Dubai 10/2019 - Ing. Jozef ŠVANTNER, Ing. Radim VITÁSEK 641,86 KB Prepäťové ochrany na napájacie siete a komunikačné linky v priemysle - Ing. Vlastimil TICHÝ 2,15 MB Funkcie núdzové zastavenie a vypnutie na strojných zariadeniach - Ing. Antonín ZAJÍČEK 1,15 MB