52. konferencia elektrotechnikov Slovenska: zrušené

Aktualizácia: 9. 3. 2020:
Konfererncia je zrušená!

S ohľadom na aktuálnu vnútroštátnu a medzinárodnú situáciu v súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, s ohľadom na vydané odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčania a pokyny ďalších relevantných orgánov a organizácií Prezídium SEZ-KES ruší s okamžitou platnosťou všetky pripravované odborné podujatia, plánované predbežne do konca marca 2020.

Všetkým prihláseným účastníkom / vystavovateľom, ktorí uhradili poplatky na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, budú poplatky postupne vrátené v plnej výške.SEZ-KES Vás pozýva na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. marca 2020,
v Bratislave v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25.
 


Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce
Spoluorganizátor Generálny partner
SKSI SALTEK

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Program 52. konferencie:

Streda 25. marca 2020

8:00 – 8:45       Prezencia účastníkov
8:45 – 9:00       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
9:00 – 9:10       Ing. Gabriel KRESCANKO, AMP-EL, Tulčík
Prírodné laboratórium - overenie funkčnosti aktívneho zachytávača
9:10 – 9:50       
Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Izolované bleskozvody
9:50 –10:10      Prestávka
10:10 – 11:00    Ing. Zdeněk KINŠT, GENERI, s. r. o., Šumperk, ČR
Ochrana před výbuchem, aneb jak bezpečně provozovat zařízení
11:00 – 11:15   Prestávka
11:15 – 12:05   mjr. Ing. Michal JUHÁS, Ing. Miroslav ONDREJKA, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR, Košice
Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike
12:05 – 13:00   Prestávka - obed
13:00 – 13:30   Ing. František GILIAN, Fire Electric Institute, s. r. o. Banská Bystrica
Dopady elektromobility na požiarnu bezpečnosť stavieb
13:30– 13:40    Prestávka
13:40 – 14:30   Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
SPD v napájecích sítích nn a revize
14:30 – 14:40   Prestávka
14:40 – 15:30   PhDr. Alena AMBRÓZOVÁ, ALMA consulting s. r. o., Bratislava
Pracovný stres a prevencia jeho negatívnych dôsledkov.
15:40 – 15:45   Ukončenie 1. dňa konferencie

Štvrtok 26. marca 2020

7:30 – 8:00       Prezencia účastníkov
8:00 – 8:50       Ing. Michal BAHERNÍK, M.B.E., s. r. o. Prešov
BIM - skúsenosti a znalosti elektroprojektanta
8:50 – 9:00       Prestávka
9:00– 9:50        Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce, Košice
Vyhradené technické zariadenia elektrické z pohľadu aplikačnej praxe
9:50 – 10:10     Prestávka
10:10– 11:00      doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Nové normy s dôrazom na STN 33 2000-8-2:2019 Inštalácie s kombinovanou výrobou/ spotrebou elektrickej energie
11:00 – 11:10   Prestávka
11:00 – 11:50    Ing. František ŠTĚPÁN, Eaton Elektrotechnika, s. r. o., Praha, ČR
Prístroje a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti elektrických zariadení pri údržbe
12:00 – 13:00   Prestávka – obed
13:00 – 13:50   Tibor HANKO, HARP, s. r. o., Uhrovec
Revízie VTZ-E - praktické skúsenosti
13:50 – 14:00   Prestávka
14:00 – 15:00   Hodina otázok a odpovedí
15:00– 15:20    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.


ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2020): 60,00 € 
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 60,00 €
• Ostatní účastníci: 80,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 17. 3. 2020  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na konferenciu

Hlavný partner:

OBO Bettermann

Partneri konferencie:

 

ARKYS
ELKOND FENIX
LEDVANCE
GRAITEC


Mediálni partneri:

                          ​ 

UBYTOVANIE:
Hotel DružbaUbytovanie si zabezpečí prihlásený účastník individuálne priamo na recepcii Hotela Družba, v ktorom má SEZ-KES zarezervované miesta pre potreby konferencie.
Je možné si vybrať 1 posteľovú, alebo 2 posteľovú izbu.
Pri objednávaní ubytovania je potrebné uviesť, že sa zúčastňujete konferencie SEZ-KES.

kontakt:
Hotel DRUŽBA
Botanická 25
842 14 Bratislava

Tel.: +421 2 65 420 065 
Tel.: +421 2 60 299 111
E-mail:  recepcia@druzba.uniba.sk


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI.

Na stiahnutie