53. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Košice

SEZ-KES Vás pozýva na 53. konferenciu elektrotechnikov Slovenska
ktorá sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2022, v Košiciach.
 
Spoluorganizátor Generálny partner
SKSI SALTEK


Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce
Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...


Program 53. konferencie:


Streda 9. novembra 2022

8:00 – 8:45       Prezencia účastníkov
8:45 – 9:00       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
9:00 – 9:50       Ing. Stanislav KRAJŇ, PhD. a František KMEC, Národný inšpektorát práce, Košice
Aktuálne zmeny legislatívy v oblasti BOZP a aplikačná prax pre EZ
9:50 –10:10      Prestávka
10:10 – 11:00    Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Ochrana fotovoltických zdrojov pred bleskom a prepätím
11:00 – 11:15   Prestávka
11:15 – 12:05    Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s. r. o., Púchov
Kombinovaná výroba tepla a elektriny v CZT a bytových domoch z OZE
12:05 – 13:00   Prestávka - obed
13:00 – 13:50   Ing. Michal SAHUĽ, Forrest s. r. o., Trenčín, viceprezident SEZ-KES
Metodika a praktické poznatky pri meraní odporov uzemňovača
13:50– 14:05    Prestávka
14:05 – 14:55   prof. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, FEI STU Bratislava, člen Prezídia SEZ-KES, Ing. Michal SAHUĽ, Forrest s. r. o., Trenčín, viceprezident SEZ-KES
Nové normy a legislatíva v elektrotechnike
14:55 – 15:10   Prestávka
15:10 – 16:00   Tibor HANKO, viceprezident SEZ-KES, HARP, s. r. o., Uhrovec
Kontrola a revízia fotovoltiky
16:00 – 16:15   Prestávka
16:15 – 17:05   Ing. František GILIAN, Fire Electric Institute s. r. o., Banská Bystrica
Prekvapivé dopady elektromobility a FTVE na protipožiarnu bezpečnosť stavieb? 
17:05 – 17:15   Prestávka
17:15 – 18:05   Ing. Robert MÔCIK, Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Banská Bystrica
Elektroinštalácia v zdravotníckych priestoroch
18:05 – 18:10 Záver 1. dňa konferencie
19:00 – 22:00 Diskusný večer a raut

Štvrtok 10. novembra 2022

7:30 – 8:00       Prezencia účastníkov
8:00 – 8:50       Marcel VOJČÍK, revízny technik, projektant
Záložné zdroje UPS, návrh, montáž, revízia
8:50 – 9:05       Prestávka
9:05– 9:55        doc. Ing. Peter JANIGA, PhD., STU FEI Bratislava
Prehľad koncepcií a riešení inteligentných systémov elektrických inštalácií
9:55 – 10:10     Prestávka
10:10– 11:00      Ján MICHÚT, GCSystems, s. r. o., Žilina
Inteligentná inštalácia v Dubaji
11:00 – 11:15   Prestávka
11:15 – 12:05    Ing. Dávid ŠOLTÝS, termodiagnostik v oblasti dronov
Možnosti použitia dronov na diagnostiku v elektrotechnike
12:05 – 13:00   Prestávka – obed
13:00 – 13:50   mjr. Ing. Michal JUHÁS, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR, Košice
Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike
13:50 – 14:00   Prestávka
14:00 – 15:00   Hodina otázok a odpovedí
15:00– 15:30    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2022): 99,00 € 
• učitelia a študenti odborných škôl, členovia SKSI: 99,00 €
• ostatní účastníci: 140,00 €
• dôchodcovia nad 70 rokov (zaplatené členské za r. 2022): 50,00 €

• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

COVID OPATRENIA:
53. konferencia elektrotechnikov Slovenska sa uskutoční v súlade s platnými nariadeniami ÚVZ SR pre hromadné podujatia.
O zmenách a aktuálne platných nariadeniach budeme účastníkov konferencie včas informovať.
Odporúčame sledovať https://automat.gov.sk/.

Zakúpiť účasť na konferenciu

Hlavný partner:

Saltek

Partneri konferencie:

 

ELKOND
FENIX ŠTOR CAD GRAITEC, s. r. o.
HAKEL Slovakia, s. r. o. KIWA
micronix
 


Mediálny partner:

                          ​  
UBYTOVANIE:
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám – môžeme odporučiť:

Hotel Michael's Palace*** https://www.hotelmichaelspalace.sk/
Hotel Crystal Košice*** https://www.hotelcrystal.sk/sk/
Hotel Yasmin Košice**** https://www.hotel-yasmin.sk/sk/ubytovanie
Hotel Maratón**** https://www.hotelmaraton.sk/
Penzión Baránok http://www.baranok.sk/sk/
alebo ubytovanie v areáli TUKE (uprednostňujú mailové objednávky v termíne do 31. 10. 2021, promo kód: SEZ-KES)
ŠD Němcovej 1, kontaktná osoba p. Bibiána Gajdošová, mail: bozenka@sdaj.sk, tel.: +421 55 602 5838  
ŠD Urbánkova 2, kontaktná osoba p. Mgr. Jana Harčárová, mail: jana.harcarova@tuke.sk, tel.: +421 55 602 5865, 5866.


Parkovanie:Ochrana osobných údajov:
Dovoľujeme si Vás informovať, že na tomto podujatí budú zhotovované prezentačné fotografie na účely informovania o našej činnosti a zdokumentovania priebehu podujatia. Podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na sekretariat@sez-kes.sk.
Z konferencie nie je možné vyhotovovať audio ani video záznamy.
Prihlásením sa na konferenciu súhlasíte s týmito podmienkami.

Na stiahnutie