57. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Poprad

SEZ-KES Vás pozýva na 57. konferenciu elektrotechnikov Slovenska
ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2024, v AquaCity Poprad.

 
Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Program konferencie:

bude doplnený v dostatočnom predstihu pred konferenciou.


V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 
 

UBYTOVANIE:
Ubytovanie v hoteli Mountain View**** Poprad za zvýhodnenú cenu si môžete rezervovať online z kapacity vyhradenej pre SEZ-KES na stránke hotela https://aquacityhotel.sk/ 
najneskôr do 16. 10. 2023.
Pri rezervácii je nutné uviesť promo kód „SEZKES2024". 
V prípade Vášho záujmu o predĺženie pobytu bude táto zvýhodnená cena za ubytovanie platná až do nedele 12. 11. 2023. Bonusom pre ubytovaných hostí je časovo neobmedzený bezplatný vstup do hotelového wellness centra počas prevádzkových hodín.

kontakt:
Mountain View****
AquaCity Poprad
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Tel.: +421 527 851 222
Tel.: +421 910 802 309
E-mail:  recepcia@aquacity.sk

Ochrana osobných údajov:
Dovoľujeme si Vás informovať, že na tomto podujatí budú zhotovované prezentačné fotografie na účely informovania o našej činnosti a zdokumentovania priebehu podujatia. Podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na sekretariat@sez-kes.sk.
Z konferencie nie je možné vyhotovovať audio ani video záznamy.
Prihlásením sa na konferenciu súhlasíte s týmito podmienkami.