Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Bratislava – zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Podrobnosti o AOP