Seminár Elektroinštalácia v Ex prostredí - Banská Bystrica, 30. 11. 2022v spolupráci s
SKSI

organizuje monotematický seminár pre elektrotechnikov: 


Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
— návrh, montáž, kontrola
30. novembra 2022, Banská Bystrica, SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6.

Lektor je Ing. Ján Jeleň, inšpektor TÜV SÜD Slovakia s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Seminár sa obsahovo zameriava na základný prehľad informácií potrebných na návrh, montáž a kontrolu elektrických inštalácií v priestoroch
s nebezpečenstvom výbuchu.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka so základnými požiadavkami najnovších noriem a legislatívy týkajúcich sa elektroinštalácie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Absolvent získa Certifikát -  potvrdenie o účasti na seminári.

Program seminára:

8:00 – 8:30       Prezencia účastníkov

8:30 – 14:30       Ing. Ján JELEŇ

Základné požiadavky ochrany pred výbuchom
Posudzovanie zhody zariadení, ktoré sú určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Požiadavky na kvalifikáciu a dokumentáciu
Výber zariadení do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu

Požiadavky na montáž elektrických inštalácií v priestore s nebezpečenstvom výbuchu
Kontrola zariadení a elektrických inštalácií v priestore s nebezpečenstvom výbuchu

14.30 – 15.00   Ukončenie seminára, odovzdanie certifikátov.

Seminár bude rozdelený do 3 hlavných blokov s prestávkami na občerstvenie, obed, diskusiu a návštevu vystavovateľov.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2022):  95,- € 
• Učitelia a žiaci odborných škôl, členovia SKSI:  95,- €
• Ostatní účastníci:  130,- €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie seminára, občerstvenie a obed.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na seminári 

Miesto konania seminára:
SPŠ J. Murgaša
J. M. Hurbana 6
974 01 Banská Bystrica


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.