Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Gbeľany, 22. 5. 2024organizuje monotematický seminár pre elektrotechnikov: 

 
Rizikové situácie
a poruchy fotovoltických inštalácií

22. mája 2024, Gbeľany, CHÂTEAU GBEĽANY, Hlavná 140, 013 02 Gbeľany.

Lektori: Tibor HANKO, Ing. Michal SAHUĽ, Ing. Daniel URBANOVIČ, odborníci s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Seminár sa obsahovo zameriava na informovanie o rizikových situáciách a poruchách fotovoltických inštalácií.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka s niektorými poruchami a rizikovými situáciami, ktoré môžu vzniknúť na fotovoltickej inštalácii.
Preberieme prípadové štúdie zamerané na ochranu pred bleskom, skúšky kategórie 2 -  meranie voltampérových charakteristík a termovízia ako nástroje na identifikovanie porúch fotovoltických inštalácií. Venovať sa budeme tiež meraniu potrebnému pre skúšky kategórie 1 aj s praktickým ukážkami. 

Absolvent získa Certifikát -  potvrdenie o účasti na seminári.

 

Ponuku všetkých seminárov nájdete v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 905 741 944 alebo +421 903 583 515 

Zakúpiť účasť na seminári 

Miesto konania seminára:
CHÂTEAU GBEĽANY
Kaštieľ Gbeľany.
Hlavná 140
013 02 Gbeľany

 


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.