Seminár Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií - Levice, 5. 6. 2024organizuje monotematický seminár pre elektrotechnikov: 

 
Rizikové situácie
a poruchy fotovoltických inštalácií


30 najčastejších chýb na fotovoltike

5. júna 2024, Levice, Business Hotel ASTRUM Laus, P. O. Hviezdoslava 5859/2A.

Lektori: Tibor HANKO, Ing. Michal SAHUĽ, Ing. Daniel URBANOVIČ, odborníci s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Seminár sa obsahovo zameriava na informovanie o rizikových situáciách a poruchách fotovoltických inštalácií.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka s niektorými poruchami a rizikovými situáciami, ktoré môžu vzniknúť na fotovoltickej inštalácii.
Preberieme prípadové štúdie zamerané na ochranu pred bleskom, skúšky kategórie 2 -  meranie voltampérových charakteristík a termovízia ako nástroje na identifikovanie porúch fotovoltických inštalácií. Venovať sa budeme tiež meraniu potrebnému pre skúšky kategórie 1 aj s praktickým ukážkami. 

Absolvent získa Certifikát -  potvrdenie o účasti na seminári.

Program seminára:

8:00 – 8:30       Prezencia účastníkov

8:30 – 16:00    Seminár bude rozdelený do 4 hlavných blokov s prestávkami na občerstvenie, obed, diskusiu a návštevu vystavovateľov.

1) Meranie na fotovoltických systémoch. 

Ako postupovať pri meraní na fotovoltike za účelom overenia správneho stavu a/alebo vyhľadania a identifikovania konkrétnej poruchy.
Prehľad základných meraní na FVZ.
Podrobné postupy merania pre skúšky kategórie 2 - spôsoby merania VA charakteristík a termografické merania. 

2) Vybrané chyby fotovoltických systémov.

Aké chyby a poruchy môžu nastať v jednotlivých častiach fotovoltickej inštalácie.

3) VA charakteristiky.

Čo možno vyčítať z VA charakteristík a ako nám môžu pomôcť pri identifikácii typu a miesta poruchy.

4) Chyby realizácií v ochrane pred bleskom a v ochrane pred zásahom elektrickým prúdom na fotovoltických inštaláciách.

Vplyv zanedbania požiadaviek na zaistenie bezpečnosti na FVZ. Príklady často sa vyskytujúcich chýb z praxe. 


16.00 – 16.30   Ukončenie seminára, odovzdanie certifikátov.

Ponuku všetkých seminárov nájdete v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 905 741 944 alebo +421 903 583 515 

Zakúpiť účasť na seminári 

Miesto konania seminára:
Business Hotel ASTRUM Laus
P. O. Hviezdoslava 5859/2A,
934 01 Levice

 


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.